Hướng dẫn thủ tục nhập học hệ đại học chính quy năm 2016

               BỘ NGOẠI GIAO                                
         HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                       

 

   HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
   HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

 
A.    THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC:
1.    Thời gian: Thứ hai, ngày 05 tháng 9 năm 2016. Cụ thể:
        7h30: Ngành Quan hệ Quốc tế, Truyền thông Quốc tế
        9h30: Ngành Ngôn Ngữ Anh, Kinh tế Quốc tế, Luật Quốc tế
2.    Địa điểm: Học viện Ngoại giao, 69 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Điện thoại: 04 38343550 hoặc 04 38344540 (2203) Fax: 04 38343543.

B.    CÁC GIẤY TỜ PHẢI NỘP:
1.    Giấy báo trúng tuyển bản chính (kèm theo 01 bản photocopy đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú ngoài TP Hà Nội).
2.    Lý lịch học sinh - sinh viên theo mẫu hiện hành (02 bản có chứng nhận của địa phương).
3.    Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người tốt nghiệp trong năm 2016 hoặc Bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước.  
4.    Bản sao công chứng Học bạ THPT.
5.    Bản sao công chứng Giấy khai sinh.
6.    Bản sao công chứng các văn bản xác nhận để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7.    Phiếu khai báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú ngoài TP Hà Nội (theo mẫu do Công an phường, xã cấp).
8.    Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với nam thí sinh (nếu có) do Ban chỉ huy Quân sự cấp Quận/Huyện cấp.
9.    Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn: Giấy chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Sổ Đoàn về Ban Chấp hành Chi đoàn Học viện Ngoại giao.
10.    08 ảnh 3x4 (phông nền trắng, áo sơ mi có cổ).
Lưu ý:
        - Sau 15 ngày, kể từ ngày 05/9/2016, Anh/Chị không đến nhập học mà không có lý do chính đáng, Học viện sẽ xoá tên Anh/Chị trong danh sách trúng tuyển.
        - Về đăng ký ở Ký túc xá: Các sinh viên có nguyện vọng ở Ký túc xá nộp đơn vào ngày nhập học. Mẫu đơn sẽ được phát trong ngày nhập học.

Lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt II năm 2016

               BỘ NGOẠI GIAO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   15   tháng   8     năm 2016

 

THÔNG BÁO
Lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ đợt II năm 2016

 

Ngày thi Thời gian Công việc Địa điểm
26/8/2016 Từ 9h00 Phổ biến nội quy, quy chế thi và phát thẻ dự thi Phòng Truyền thống, tầng 3 nhà 7 tầng
27/8/2016 7h30-10h30 Thi Triết học Hội trường 601, 602, 603 và 607, tầng 6 nhà 7 tầng
7h30-10h30 Thi Toán kinh tế
13h30-15h00 Thi Ngoại ngữ: Đọc và viết
Từ 15h30 Thi Ngoại ngữ: Nghe hiểu
28/8/2016 7h30-10h30 Thi Chính trị Quốc tế Hội trường 601, 602, 603 và 607, tầng 6 nhà 7 tầng
Thi Công pháp Quốc tế
Thi Kinh tế học
Từ 13h30 Thi Ngoại ngữ: Nói Hội trường 601, 602, 603 và 607, tầng 6 nhà 7 tầng

 

                                                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC
                                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                             (Đã ký)

 

 

                                                                                                          GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào hệ đại học chính quy năm 2016

     BỘ NGOẠI GIAO                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 THÔNG BÁO
VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG
ĐỢT I  VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

       Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016, Học viện Ngoại giao thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 vào hệ đại học chính quy năm 2016 dự kiến như sau:
I.     Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Bổ sung Đợt 1 :
        1.     Đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển;
        2.     Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
       3.     Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường Đại học/Học viện chủ trì tổ chức, có tổng điểm 03 môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả dưới 1,0 (một) điểm.
II.       Ngành đào tạo, tổ hợp môn xét tuyển, điểm nhận hồ sơ xét tuyển

STT.

Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt I

Ghi chú

1.

Quan hệ quốc tế

D310206

A1

21,0

Học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc

D1

21,0

D3

21,0

Học Tiếng Pháp

2.

Kinh tế quốc tế

D310106

A

21,0

 

A1

21,0

 

D1

21,0

 

3.

Luật quốc tế

D380108

A1

21,0

 

D1

21,0

 

4.

Truyền thông quốc tế

D320407

A1

21,0

 

D1

21,0

 

D3

21,0

Học Tiếng Pháp

5.

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

30,0

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

III.     Nguyên tắc xét tuyển
          - Mỗi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Bổ sung Đợt 1 vào Học viện được đăng ký tối đa 02 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.
          - Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển Bổ sung đợt 1.
         - Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.
          - Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website: www.dav.edu.vn

IV.     Hồ sơ đăng ký xét tuyển
         1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).
         Lưu ý:
         - Trong Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh điền đầy đủ thông tin, ghi rõ xét tuyển Bổ sung Đợt 1, đăng ký tối đa 2 ngành xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên, mỗi nguyện vọng chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển;
         - Những thí sinh đăng ký xét tuyển theo Khối A1 và D1 vào ngành Quan hệ quốc tế sẽ học ngoại ngữ là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc. Thí sinh ghi rõ nguyện vọng học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc vào Phiếu đăng ký xét tuyển, bên cạnh Mục Mã ngành. Ví dụ: Ngành: Quan hệ Quốc tế     Mã ngành: D310206- học Tiếng Trung Quốc     
         2. Bản photo công chứng Giấy chứng nhận ưu tiên (trong trường hợp thí sinh có bổ sung, thay đổi chế độ ưu tiên so với hồ sơ nộp ban đầu);
         3. 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh;
         4.  Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

V.      Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung Đợt 1: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo 01 trong 03 cách sau:
         1.      Nộp trực tiếp tại Học viện Ngoại giao
         2.      Nộp theo đường bưu điện
         3.      Nộp Online trên hệ thống thi THPT Quốc gia
         Cụ thể như sau:

         1. Nộp trực tiếp tại Học viện Ngoại giao
         - Thời gian: Từ ngày 21/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016 (trừ Chủ nhật)
                          Sáng từ: 8h00- 11h30;      Chiều từ: 14h00- 17h00
         - Địa điểm: Phòng 603, tầng 6 nhà 7 tầng- Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Đống          Đa, Hà Nội.

         2. Nộp qua đường bưu điện
         Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên trong khoảng thời gian từ 21/8/2016- 31/8/2016, về địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học (Bộ phận xét tuyển), Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học Bổ sung Đợt 1 năm 2016”.
         Thời gian gửi hồ sơ của thí sinh được tính theo dấu bưu điện.
         Thí sinh nộp phí xét tuyển qua bưu điện chỉ lựa chọn hình thức thanh toán chuyển khoản tại bưu điện vào tài khoản của Học viện Ngoại giao.
         -   Chủ tài khoản (Tên đơn vị nhận tiền): Học viện Ngoại giao
         -   Số tài khoản: 2611.000.345.6668
         -   Tại: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam         Chi nhánh Tràng An
         -   Nội dung chuyển tiền:  Họ và tên thí sinh (dấu cách) SBD (dấu cách) Điện thoại
         Ví dụ: Nguyễn Quang Minh SBDxxxxxxx 0916249875
         Trong đó: SBDxxxxxx là số báo danh của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

         3. Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) qua hệ thống thi THPT Quốc gia
         Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online qua hệ thống thi THPT Quốc gia theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khoảng thời gian từ ngày 21/8/2016 đến trước 17h00 ngày 31/8/2016.
         Lệ phí đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) vào tài khoản của Học viện Ngoại giao
         -   Chủ tài khoản (Tên đơn vị nhận tiền): Học viện Ngoại giao
         -   Số tài khoản: 2611.000.345.6668
         -   Tại: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam         Chi nhánh Tràng An
         -   Nội dung chuyển tiền:  Họ và tên thí sinh (dấu cách) SBD (dấu cách) Điện thoại
         Ví dụ: Nguyễn Quang Minh SBDxxxxxx 0916249875
         Trong đó: SBDxxxxxx là số báo danh của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

VI.     Thông báo kết quả xét tuyển
         - Trước ngày 05/9/2016, điểm trúng tuyển  bổ sung Đợt I được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện.
         - Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt I phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Học viện trước 17h00 ngày 07/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện). Quá thời hạn này, những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi được xem như từ chối nhập học.

VII.    Gửi giấy báo trúng tuyển và nhập học
         -  Học viện gửi giấy báo nhập học trước ngày 10/9/2016.
         -  Thời gian nhập học dự kiến: ngày 15/9/2016.

         •    Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận xét tuyển- Phòng Đào tạo đại học- Học viện Ngoại giao: Phòng 203- Tầng 2,          Nhà 3 tầng, số 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
         Tel: (84-4) 38344540 (máy lẻ 2202 hoặc 2203); hoặc (84-4) 38343550
         Fax: (84-4) 38343543

  

Nơi nhận:                                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

-  Bộ GD&ĐT(Đb/cáo)                                                                                           (đã ký)

-  HĐXTPGS.TS                                                                                               Nguyễn Vũ Tùng

-  LưuVP,ĐT.

Thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2016

                   BỘ NGOẠI GIAO                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT I
NĂM 2016

 

Điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy

STT Ngành ngành Khối thi Điểm trúng tuyển Ghi chú
1 Quan hệ quốc tế D310206 A1 24,25 Học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc
D1 24,25
D3 24,25 Học Tiếng Pháp
2 Kinh tế quốc tế D310106 A 25  
A1 24,25  
D1 24,25  
3 Luật quốc tế D380108 A1 23,75  
D1 23,75  
4 Truyền thông quốc tế D320407 A1 24,5  
D1 24,5  
D3 24,5 Học Tiếng Pháp
5 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 32 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 

Lưu ý:

1.     Điểm xét tuyển sinh là điểm tổng bao gồm: điểm 3 môn theo tổ hợp ngành đăng ký và điểm ưu tiên theo KVƯT, ĐTƯT. Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2), điểm ưu tiên được quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.     Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.

3.     Thí sinh trúng tuyển đợt I phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Học viện để xác định nhập học.

-      Thời gian: trước 17h00 ngày 19/8/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện). Quá thời hạn này, những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi được coi là từ chối nhập học và sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

-      Địa điểm: Phòng 603, tầng 6 nhà 7 tầng, Học viện Ngoại giao, 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Chú ý:

-      Các thí sinh đăng ký xét tuyển online khi nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cần bổ sung 01 Phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

-      Các thí sinh diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng phải nộp Bản chính các giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Học viện để đối chiếu, xác định nhập học.

4.     Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển/Hướng dẫn nhập học cho thí sinh trúng tuyển từ ngày 23/8/2016 theo địa chỉ thí sinh cung cấp. Sau ngày 30/8/2016, nếu thí sinh trúng tuyển không nhận được Giấy báo trúng tuyển, xin mời liên hệ Phòng Đào tạo theo số máy: 04 38344540, máy lẻ 2203 để được giải quyết.

5.     Từ năm 2012, Học viện Ngoại giao triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh. Thí sinh trúng tuyển vào các ngành này nếu có nguyện vọng trực tiếp làm Đơn đăng ký tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao (theo Mẫu đính kèm) và nộp về Phòng Đào tạo trong ngày làm thủ tục nhập học (05/9/2016). Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo này, đề nghị các thí sinh trúng tuyển vào các ngành trên theo dõi các thông báo trên trang thông tin điện tử của Học viện: www.dav.edu.vn hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại 04 38344540 máy lẻ 2203 hoặc 04 38343550.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                (đã ký)

                                                                                                  PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

NCS Lê Chí Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 29/3/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Chí Dũng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Quy trình hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ: trường hợp xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việ...

“Sách và văn hoá đọc DAV 2016” – Nâng tầm văn hoá đọc

Chương trình “Sách và văn hóa đọc DAV 2016” là hoạt động được Thư viện Học viện Ngoại giao tổ chức thường niên, và do CLB Bạn yêu sách DAV trực tiếp thực hiện, nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4; Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4. Chương trình năm nay gồm hai sự kiện chính: “H...

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nhotkhammani Souphanouvong

Ngày 24/02/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Nhotkhammani Souphanouvong đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Những nhân tố chi phối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam từ năm 1986 - 2011”, dưới sự ...

Khởi động cuộc thi Tranh biện Học viện Ngoại giao 2016

Sáng ngày 27/2/2016, tại Học viện Ngoại giao, Khoa tiếng Anh đã tổ chức buổi tập huấn về Chiến lược Tranh biện cho các bạn sinh viên hệ đào tạo Chất lượng cao các khóa 40, 41 và 42 nhằm chuẩn bị cho Cuộc thi Tranh biện tại Học viện Ngoại giao 2016 (DAV Debate Tournament 2016). Ngoài...

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Ngô Mạnh Hùng

Ngày 27/01/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Mạnh Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ từ năm 2001 đến nay”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Ng...

Nghiên cứu sinh Tôn Thị Ngọc Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 04/01/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Tôn Thị Ngọc Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Vai trò của ASEAN trong tiến trình hợp tác và liên kết khu vực ở Đông Á”, dưới sự hướng dẫn k...

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quan hệ quốc tế cấp Học viện của NCS Lại Thái Bình

Ngày 16/11/2015, nghiên cứu sinh (NCS) Lại Thái Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Một số nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ”, dưới sự hướng dẫn khoa học ...

Lễ trao học bổng Reamey năm 2015

Ngày 27/11/2015 vừa qua, tại phòng Truyền thống Học viện Ngoại giao đã diễn ra lễ trao học bổng Reamey. Học bổng - Quỹ hỗ trợ Raymond E. Reamey (thường gọi tắt là Học bổng Reamey) được tài trợ bởi gia đình Reamey, nhằm hỗ trợ các sinh viên của Học viện có hoàn cảnh khó khăn, có thàn...

Sinh viên Học viện Ngoại giao hỗ trợ đại diện trường tại triển lãm giáo dục Úc

Sáng ngày 7/11/2015, tại Khách sạn Melia Hà Nội, 11 em sinh viên Học viện Ngoại giao (HVNG) đã vinh dự được lựa chọn làm hỗ trợ đại diện trường, phiên dịch cho 20 trong số gần 50 trường Đại học của Úc tham gia triển lãm giáo dục do IDP tổ chức. Những sinh viên này là những em có bản l...

Lễ trao giải cuộc thi viết luận với chủ đề “Tôi chọn Vương Quốc Anh cho sự nghiệp tương lai”

Nằm trong chuỗi sự kiện về Du học tại Vương Quốc Anh, sáng ngày 24/10/2015, tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Úc, chi nhánh Hà Nội (ACET), IDP Việt Nam đã tổ chức hội thảo về du học tại “xứ sở sương mù” và lễ trao phần thưởng, chứng nhận tham dự cuộc thi viết luận chủ đề “Tôi chọn Vươ...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube