Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2015

           BỘ NGOẠI GIAO                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội,ngày 30 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015

I. Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

       Thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

     1. Đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển;

       2. Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường Đại học/Học viện chủ trì tổ chức, có tổng điểm 03 môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả dưới 1,0 (một) điểm.

II. Ngành đào tạo, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu

              
  

Ngành đào tạo

  
  

Mã ngành

  
  

Tổ hợp môn xét tuyển

  
  

Tổng chỉ tiêu

  
  

Ghi chú

  
     

450

 

-   Ngành Quan hệ quốc tế

D310206

  A1:   Toán, Lý, Tiếng Anh
  hoặc
  D1: Văn, Toán, Tiếng Anh
  hoặc
  D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90

Các môn xét tuyển   nhân hệ số 1

-   Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

  D1:   Văn, Toán, TIẾNG ANH

90

Môn Tiếng Anh nhân   hệ số 2

-   Ngành Kinh tế quốc tế

D310106

  A:   Toán, Lý, Hóa
  hoặc
  A1: Toán, Lý, Tiếng Anh
  hoặc
  D1: Văn, Toán, Tiếng Anh

90

Các môn xét tuyển   nhân hệ số 1

-   Ngành Luật quốc tế

D380108

  A1:   Toán, Lý, Tiếng Anh
  hoặc
  D1: Văn, Toán, Tiếng Anh

90

Các môn xét tuyển   nhân hệ số 1

-   Ngành Truyền thông quốc tế

D320407

  A1:   Toán, Lý, Tiếng Anh
  hoặc
  D1: Văn, Toán, Tiếng Anh
  hoặc
  D3: Văn, Toán, Tiếng Pháp

90

Các môn xét tuyển   nhân hệ số 1

III. Nguyên tắc xét tuyển

- Điểm trúng tuyển xác định theo từng ngành đăng ký, kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển.

- Điểm trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh được xác định riêng.

- Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào nhiều ngành, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó và tương tự như vậy đối với các nguyện vọng 3, 4.

- Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

- Những thí sinh đăng ký xét tuyển theo Khối A1 và D1 vào ngành Quan hệ quốc tế sẽ học ngoại ngữ là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc. Thí sinh ghi rõ nguyện vọng học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc vào Phiếu đăng ký xét tuyển.

- Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website: www.dav.edu.vn

IV. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu đính kèm, trong đó ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký tối đa 4 ngành xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển;

2. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2015 (bản gốc), ghi rõ đợt xét tuyển nguyện vọng I và điểm của tất cả các môn thi mà thí sinh đã đăng ký dự thi, có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi;

3. 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh

4. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

V. Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng

Thực hiện theo Công văn số 343/HVNG- ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Học viện Ngoại giao Quy định về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường Học viện Ngoại giao năm 2015.

VI. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển

- Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát bảo đảm hoặc nộp trực tiếp tại Học viện Ngoại giao.

- Thời gian: Từ ngày 1/8/2015 đến ngày 20/8/2015 (Sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 14h00 đến 17h00, bao gồm cả Thứ Bảy và Chủ nhật).

Nếu thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì sẽ căn cứ theo dấu Bưu điện. Thí sinh phải ghi rõ ngoài phong bì “Hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học 2015”.

Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ tại:

Phòng Đào tạo- Học viện Ngoại giao

Phòng 204- Tầng 2, Nhà 3 tầng, số 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (84-4) 38344540; Fax (84-4) 38343543

* Sau thời hạn trên hoặc hồ sơ không đủ các giấy tờ quy định thì hồ sơ không có giá trị đăng ký xét tuyển.

VII. Điều chỉnh nguyện vọng và rút hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Trong thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký hoặc rút hồ sơ.

- Thí sinh phải mang theo Phiếu thu hồ sơ (được phát khi nộp hồ sơ) và Chứng minh thư nhân dân đến trực tiếp nơi nhận hồ sơ xét tuyển để điều chỉnh hoặc rút hồ sơ. Thời hạn trước 17h00 ngày 20/8/2015.

- Thí sinh rút hồ sơ không được hoàn trả lệ phí đã nộp.

VIII. Thông báo kết quả xét tuyển

- Học viện công bố công khai danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển 3 ngày/lần trên cổng thông tin điện tử của Học viện, mục Tuyển sinh 2015: www.dav.edu.vn.

- Trước ngày 25/08/2015, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện (như trên).

IX. Gửi giấy báo trúng tuyển và nhập học

- Học viện gửi giấy báo nhập học trước ngày 31/08/2015.

- Thời gian nhập học dự kiến: ngày 10/9/2015.

X. Xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Sau khi có kết quả xét tuyển nguyện vọng I, nếu còn chỉ tiêu, Học viện sẽ thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào ngành còn chỉ tiêu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo.

                                                                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

Nơi nhận:                                                                                                                                    (đã ký)

   -  Bộ GD&ĐT (Để b/cáo);
   -  HĐTS;
   -  Lưu VP, ĐT.

                                                                                                                                          TS. Đặng Đình Quý

File đính kèm:

   Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển

Lịch thi tuyển sinh liên thông ngành Quan hệ quốc tế năm 2015

                           HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

HĐTS LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 2015

 

LỊCH THI TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ NĂM 2015

NGÀY 30/7/2015:

       SÁNG:         Thi môn Lịch sử QHQT (Thời gian 180 phút)

                               - 7 giờ 15: Thí sính có mặt tại phòng thi.

                               - 7 giờ 30 – 10 giờ 30: Thời gian làm bài của thí sinh.

                               - 10 giờ 30: Thí sinh nộp bài thi.

       CHIỀU:     Thi môn Tiếng Anh (Đọc dịch, Nghe)

                               - 13 giờ 30: Thí sinh có mặt tại phòng thi.

                               - 14 giờ 00 – 16 giờ 00: Thời gian làm bài Đọc dịch của thí sinh.

                               - 16 giờ 00: Thí sinh nộp bài thi Đọc dịch.

                               - 16 giờ 15 – 17 giờ 00: Thời gian làm bài thi Nghe.

NGÀY 31/7/2015:          

     SÁNG:           Thi môn Chính sách đối ngoại Việt Nam (Thời gian 180 phút)

                               - 7 giờ 15: Thí sính có mặt tại phòng thi.

                               - 7 giờ 30 – 10 giờ 30: Thời gian làm bài của thí sinh.

                               - 10 giờ 30: Thí sinh nộp bài thi.

     CHIỀU:           Tiếng Anh (Vấn đáp)

                               - 13 giờ 30: Thí sinh có mặt tại Phòng 705.

                              - 14 giờ 00 – 16 giờ 30: Thời gian thi Vấn đáp.

 

Thông báo tuyển sinh Khóa 8 Cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế, chương trình Liên kết đào tạo

 THÔNG BÁO
Tuyển sinh Khóa 8 Cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế

Chương trình Liên kết Đào tạo 
giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

--------------------------

1. Hình thức và thời gian đào tạo: Liên kết đào tạo, 1,5 năm học ở Học viện Ngoại giao, 1,5 năm học ở ĐH Victoria Wellington, New Zealand. Bằng cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế do ĐH Victoria Wellington cấp, được công nhận toàn cầu.

2. Chương trình đào tạo:

- Giai đoạn học ở Học viện Ngoại giao: 180 tín chỉ - 10 môn học (9 môn giảng dạy bằng tiếng Anh, 1 môn giảng dạy bằng tiếng Việt)

- Giai đoạn học ở ĐH Victoria Wellington: 180 tín chỉ, lựa chọn môn học theo quy định của ĐH Victoria Wellington (http://www.victoria.ac.nz/hppi/about/overview-of-the-school/psir-overview)

3. Điều kiện tuyển sinh:

- Trình độ ngoại ngữ: IELTS Academic từ 5.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.0), hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

- Trình độ văn hóa:

+ Đối với thí sinh học THPT trong nước: đạt điểm được nhận vào một trường đại học bất kỳ;

+ Đối với thí sinh học THPT ở nước ngoài hoặc trường quốc tế ở Việt Nam: xét duyệt theo hồ sơ;

+ Đối với thí sinh đang theo học đại học trong nước hoặc nước ngoài: được coi là đã đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào về trình độ văn hóa. Xét duyệt theo hồ sơ.

4. Điều kiện chuyển tiếp:

- IELTS Academic từ 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5), hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

- Trải qua 10 môn học bắt buộc theo chương trình học tại Học viện Ngoại giao. Đỗ ít nhất 7/10 môn.

- Xét duyệt visa sinh viên do Văn phòng Xuất nhập cảnh New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định. Học viện Ngoại giao hỗ trợ các thủ tục và tư vấn cần thiết.

5.Thủ tục tuyển sinh:

- Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình Liên kết Đào tạo;

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/07/2015 đến ngày 10/09/2015;

- Địa điểm: Chương trình Liên kết Đào tạo, Phòng 205, Nhà A (dãy nhà ba tầng), Học viện Ngoại giao;

- Công bố kết quả: 15/09/2015;

- Khai giảng (dự kiến): 05/10/2015.

6. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn 1.5 năm tại Việt Nam: ~155.000.000 VNĐ. Hình thức đóng học phí: theo môn học.

- Giai đoạn chuyển tiếp 1.5 năm tại ĐH Victoria Wellington, New Zealand: 38.115 NZD tương đương ~ 560.000.000 VNĐ. Hình thức đóng học phí: theo năm học.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: (04) 3834 4540, Máy lẻ: 2205; Hot-line: 0904094689

- Email: lienketdaotaohvng@gmail.com

- Thông tin về chương trình:

   https://drive.google.com/file/d/0B6Pp2IF1yhQuVGZLczRVcHNlSlU/view?usp=sharing

- Website:http://www.dav.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao/chuong-trinh-cu-nhan-quoc-te.html 

                                                                                                                                    CHỦ TỊCH HĐTS
                                                                                                                                         GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                                                 TS. Đặng Đình Quý

 

File đính kèm: Bản Scan có chữ ký

Thông báo về việc phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ, đợt I - 2015

        HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THS ĐỢT I - 2015                                                                     ------------------  

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015

Căn cứ Quy chế tuyển sinh sau đại học, Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt I – 2015 của Học viện Ngoại giao thông báo về việc nhận Đơn phúc khảo (theo mẫu) kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2015 như sau:

Thời gian nhận Đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi (đăng trên mạng Học viện và dán thông báo tại Khoa Đào tạo sau Đại học) từ ngày 11/6/2015 đến hết ngày 26/6/2015.

Thời gian trả lời kết quả: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận Đơn phúc khảo.

Địa chỉ: Khoa Đào tạo sau Đại học P.302, nhà 3 tầng, 69 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại liên lạc: 04.38344540 (máy lẻ 2302).

Hết thời hạn nêu trên, Đơn phúc khảo sẽ không được tiếp nhận để xem xét giải quyết.

Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo./.

                                                                                                                              KT. CHỦ TỊCH HĐTS
                                                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                                                         (đã ký)
                                                                                                                  PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

 

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài "Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam"

Trong khuôn khổ Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04/11-15, ngày 12/6/2015, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 1395/QĐ-BKHCN thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đánh giá nghiệm thu đề tài “Hội nhập quố...

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thăm và nói chuyện tại Học viện Ngoại giao

Sáng 23/5/2015, sau khi tham dự Lễ khánh thành Ngôi nhà Liên hợp quốc tại Việt Nam, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã đến thăm và nói chuyện với các cán bộ, sinh viên của Học viện Ngoại giao. Buổi gặp gỡ với Tổng thư ký Liên hợp quốc đã diễn ra trong không khí vui mừng, trọng t...

Ngoại giao minh bạch: Mỗi sinh viên là một đại sứ minh bạch

Đó là một trong những phương châm của Ngày hội “Ngoại giao minh bạch” được tổ chức nhằm phát động một chiến dịch “cam kết xây dựng ngành ngoại giao minh bạch”. “Ngày hội Ngoại giao minh bạch” là hoạt động trọng tâm và đặc sắc của dự án Ngoại giao minh bạch – Học viện Ngoại giao. Đến ...

Bảo vệ luận án tiến sĩ Quan hệ quốc tế cấp Học viện của NCS Lê Linh Lan

Ngày 31/3/2015 tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh Lê Linh Lan đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số: 62310206 với đề tài: “Châu Âu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ thập kỷ đầu thế kỷ XXI”, dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. Vũ Dươn...

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp nhà nước “Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Học viện Ngoại giao đã tiến hành tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước “Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”, mã số KX.04.25/11-15, thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.0...

Giáo sư Richard Feinberg, ĐH California - San Diego chia sẻ về vấn đề cải cách kinh tế của Cuba

Chiều ngày 12/02/2015, tại Phòng Hội thảo C - Học viện Ngoại giao, các giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế đã đón tiếp Giáo sư Richard Feinberg, Đại học California - San Diego trong khuôn khổ chuyến công tác của giáo sư tại Việt Nam và có buổi tọa đàm về chủ đề "Cải cách...

Công đoàn HVNG từ thiện và tham quan tại Sapa

Trong không khí chào đón năm mới 2015 và Tết Ất Mùi sắp tới, Công đoàn Học viện Ngoại giao đã tổ chức chuyến đi từ thiện kết hợp tham quan cho cán bộ, công chức, viên chức Học viện tại Sapa, Lào Cai trong ba ngày 16-18/01/2015. Chuyến đi này là một trong các hoạt động thường niên của ...

Cuộc thi “Blog Marathon” - sân chơi mới dành cho sinh viên Học viện Ngoại giao

Chiều 15/11/2014, tại Học viện Ngoại giao, cuộc thi viết “Blog Marathon” đã chính thức diễn ra với sự tham gia đông đảo của 132 bạn sinh viên chủ yếu đến từ các lớp cử nhân chất lượng cao. Đây là chương trình do Học viện Ngoại giao - Khoa tiếng Anh phối hợp tổ chức cùng Đại sứ quán Ho...

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Phạm Lan Dung

Ngày 12/9/2014, Nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Lan Dung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Địa vị pháp lý, thực tiễn hoạt động và vấn...

Đề án “Ngoại giao minh bạch” đạt giải chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam” năm 2014

Vừa qua, chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam” năm 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình”, do Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức đã trao giải cho 19 đề án xuất sắc nhất trong tổng số gần ...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube