Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2017

                  BỘ NGOẠI GIAO                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số: 948/HVNG-SĐH                                                                       ---------------------

                     Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2017

 Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; căn cứ Quyết định số 93/QĐ- HVNG ngày 11/04/2012 của Giám đốc Học viện Ngoại giao về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao, Học viện Ngoại giao thông báo tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2017 với các nội dung dưới đây:

I. CHUYÊN NGÀNH: Quan hệ quốc tế, mã số: 62310206

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

1. Hình thức đào tạo: Tập trung liên tục

2. Thời gian đào tạo:

a) 3 năm: đối với người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo.

b) 3,5 năm: đối với người có bằng thạc sĩ ngành gần ngành đào tạo hoặc tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành nhưng thời gian đã lâu (từ 7 năm trở lên) và chương trình đào tạo khác.

c) 4 năm: đối với người có bằng đại học.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện về văn bằng và nghiên cứu khoa học: có một trong những điều kiện sau:

- Bằng thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế (QHQT) do Học viện Ngoại giao cấp. Từ sau khi tốt nghiệp, có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành (dưới 2 năm kể từ khi tốt nghiệp) hoặc 02 bài (trên 2 năm kể từ khi tốt nghiệp), tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

- Bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành QHQT hoặc chương trình đào tạo khác, đủ điều kiện học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện Ngoại giao; có ít nhất 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành và tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

- Bằng đại học hệ chính quy, chuyên ngành QHQT đạt loại giỏi và điểm trung bình chung học tập toàn khóa từ 8,0 trở lên. Từ sau khi tốt nghiệp, có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành và tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở.

2. Đơn xin dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao.

3. Một bài luận về dự định nghiên cứu.

4. Trình độ ngoại ngữ: có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau:

- Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (là một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung) tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do Học viện Ngoại giao cấp; hoặc

- Có bằng tốt nghiệp đại học hay thạc sĩ nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là một trong các thứ tiếng đã nêu ở trên không qua phiên dịch.

Các trường hợp không được miễn thi ngoại ngữ phải tham gia kỳ thi ngoại ngữ do Học viện Ngoại giao tổ chức, tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ quy định tại Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hai thư giới thiệu:

- Của hai nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ cùng ngành; hoặc

- Của một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ cùng ngành và của Thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh;

Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.

6. Cam kết thực hiện các quy định, nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của Học viện.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1.   Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bản theo mẫu);

2.   Sơ yếu lý lịch (01 bản theo mẫu, đóng dấu giáp lai ảnh);

3.   Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan chủ quản (nếu có);

4.   Lý lịch khoa học (01 bản theo mẫu);

5.   Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (01 bản sao có công chứng);

6.   Bằng tốt nghiệp và bảng điểm thạc sĩ (01 bản sao có công chứng);

7.   Chứng minh nhân dân (01 bản sao có công chứng);

8.   Chứng chỉ ngoại ngữ (01 bản sao có công chứng);

9.   Hai (02) ảnh 3x4 mới nhất, không quá 3 tháng;

10.Bảng kê danh mục và các bản sao các bài báo khoa học đã công bố;

11.Bài luận về dự định nghiên cứu (07 bộ);

12.Hai (02) thư giới thiệu.

VI. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:

- Hạn nộp hồ sơ: hết ngày 28/02/2017

- Thời gian xét tuyển dự kiến: tháng 03/2017

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:

- Dự tuyển NCS: 200.000 đ/ thí sinh

- Đăng ký dự tuyển: 60.000 đ/ thí sinh

- Chi phí xét hồ sơ: 360.000 đ/ thí sinh

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển và mọi chi tiết khác có liên quan xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo sau Đại học, Học viện Ngoại giao

Phòng 302, nhà 3 tầng, số 69 phố Chùa Láng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 38344540; máy lẻ 2302/ 7302

Thông tin trên website: http://www.dav.edu.vn

 Nơi nhận:                                                                                                 GIÁM ĐỐC
- Website HVNG;                                                                                          (Đã ký)
- Báo TG&VN;
- Lưu: VT & Phòng ĐTSĐH.                                                                               

                                                                                                    PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng

Tuyển sinh Khóa 9, Chương trình Liên kết Đào tạo giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

 THÔNG BÁO
Tuyển sinh Khóa 9
Chương trình Liên kết Đào tạo cử nhân
giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand
------------------------


 1. Hình thức và thời gian đào tạo:

 - Hình thức đào tạo: Liên kết đào tạo

 - Thời gian đào tạo: 1,5 năm học ở Học viện Ngoại giao, 1,5 năm học ở ĐH Victoria Wellington, New Zealand. Bằng cử nhân chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Khoa học chính trị và Truyền thông do ĐH Victoria Wellington cấp, được công nhận toàn cầu.

 2. Chương trình đào tạo:

 - Giai đoạn học ở Học viện Ngoại giao: 180 tín chỉ - 9 môn học

 - Giai đoạn học ở ĐH Victoria Wellington: 180 tín chỉ, lựa chọn môn học theo quy định của ĐH Victoria Wellington

 http://www.victoria.ac.nz/hppi/about/overview-of-the-school/psir-overview

 3. Điều kiện tuyển sinh:

 - Trình độ ngoại ngữ: IELTS Academic từ 5.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.0), hoặc B2 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương;

 - Trình độ văn hóa:

+ Đối với thí sinh học THPT trong nước: đạt điểm được nhận vào một trường đại học bất kỳ;

+ Đối với thí sinh học THPT ở nước ngoài hoặc trường quốc tế ở Việt Nam: xét duyệt theo hồ sơ;

+ Đối với thí sinh đang theo học đại học trong nước hoặc nước ngoài: được coi là đã đạt điều kiện tuyển sinh đầu vào về trình độ văn hóa. Xét duyệt theo hồ sơ.

 4. Điều kiện chuyển tiếp:

- IELTS Academic từ 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5), hoặc TOEFL, hoặc TOEFL iBT tương đương;

- Trải qua 9 môn học bắt buộc theo chương trình học tại Học viện Ngoại giao. Đỗ ít nhất 6/9 môn.

- Xét duyệt visa sinh viên do Văn phòng Xuất nhập cảnh New Zealand tại thành phố Hồ Chí Minh quyết định. Học viện Ngoại giao hỗ trợ các thủ tục và tư vấn cần thiết.

 5. Thủ tục tuyển sinh:

- Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình Liên kết Đào tạo;

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 01/09/2016;

- Địa điểm: Chương trình Liên kết Đào tạo, Phòng 205, Nhà A (dãy nhà ba tầng), Học viện Ngoại giao;

- Công bố kết quả: 12/10/2016

- Khai giảng (dự kiến): 14/10/2016

 6. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn 1.5 năm tại Việt Nam: ~151.000.000 VNĐ

- Giai đoạn chuyển tiếp 1.5 năm tại ĐH Victoria Wellington, New Zealand: 37.869 NZD tương đương ~ 612.000.000 VNĐ

- Hình thức đóng học phí: Theo năm học.

Chi tiết thông báo xemtại đây

 Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: (04) 3834 4540, Máy lẻ: 2205;

- Hot-line: 0904094689; 0912603333

- Email: lienketdaotaohvng@gmail.com

- Thông tin về chương trình xem chi tiết tại đây

- Website: http://www.dav.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-lien-ket-dao-tao/chuong-trinh-cu-nhan-quoc-te.html

Thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy - bổ sung đợt II năm 2016

          BỘ NGOẠI GIAO                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   -------                                                                                     -------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
BỔ SUNG ĐỢT II NĂM 2016

 

STT Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm trúng tuyển Ghi chú
1. Quan hệ quốc tế D310206 A1 22,5  
D1 22,5
D3 21 Học Tiếng Pháp
2. Kinh tế quốc tế D310106 A 23,5  
A1 23,5  
D1 23,5  
3. Luật quốc tế D380108 A1 21,5  
D1 21,5  
4. Truyền thông quốc tế D320407 A1 21,5  
D1 21,5  
D3 21 Học Tiếng Pháp
5. Ngôn ngữ Anh D220201 D1 28

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

Lưu ý:

1. Điểm xét tuyển sinh là điểm tổng bao gồm: điểm 3 môn theo tổ hợp ngành đăng ký và điểm ưu tiên theo KVƯT, ĐTƯT. Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2), điểm ưu tiên được quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.

3. Thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung đợt II nộp trực tiếp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Học viện để nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học tại Học viện.

-          Thời gian: 9h00 ngày 19/9/2016.

-          Địa điểm: Phòng 203, tầng 2 nhà 3 tầng, Học viện Ngoại giao, 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Lưu ý: Thí sinh có thể tham khảo Hướng dẫn nhập học trên trang thông tin điện tử của Học viện: www.dav.edu.vn để chuẩn bị hồ sơ nhập học.

4. Học viện Ngoại giao triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh. Thí sinh trúng tuyển vào các ngành này nếu có nguyện vọng trực tiếp làm Đơn đăng ký tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao (theo Mẫu đính kèm) và nộp về Phòng Đào tạo trong ngày làm thủ tục nhập học (19/9/2016). Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo này, đề nghị các thí sinh trúng tuyển vào các ngành trên theo dõi các thông báo trên trang thông tin điện tử của Học viện: www.dav.edu.vn hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại 04 38344540 máy lẻ 2203 hoặc 04 38343550.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                               (đã ký)

 

 

                                                                                                               PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào hệ đại học chính quy năm 2016

     BỘ NGOẠI GIAO                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

ĐỢT II VÀO H ĐI HC CNH QUY NĂM 2016


       Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016, Học viện Ngoại giao thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2 vào hệ đại học chính quy năm 2016 dự kiến như sau:
I.     Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Bổ sung Đợt 2 :

      1.     Đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển;

      2.     Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

     3.     Đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại các cụm thi do các trường Đại học/Học viện chủ trì tổ chức, có tổng điểm 03 môn thi theo tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực và đối tượng đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả dưới 1,0 (một) điểm.
II.    Ngành đào tạo, tổ hợp môn xét tuyển, điểm nhận hồ sơ xét tuyển   

STT.

Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt I

Ghi chú

1.

Quan hệ quốc tế

D310206

A1

21,0

Học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc

D1

21,0

D3

21,0

Học Tiếng Pháp

2.

Kinh tế quốc tế

D310106

A

21,0

 

A1

21,0

 

D1

21,0

 

3.

Luật quốc tế

D380108

A1

21,0

 

D1

21,0

 

4.

Truyền thông quốc tế

D320407

A1

21,0

 

D1

21,0

 

D3

21,0

Học Tiếng Pháp

5.

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

28,0

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

 II.       Nguyên tắc xét tuyển

- Mỗi thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Bổ sung Đợt 2 vào Học viện được đăng ký tối đa 02 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2.

- Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển Bổ sung đợt 2.

- Nếu thí sinh có mức điểm có thể trúng tuyển vào cả 2 ngành đã đăng ký, chỉ được xét vào ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 và xét bình đẳng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành đó.

- Trong số thí sinh trúng tuyển, Học viện xét 125 sinh viên có nguyện vọng học hệ đào tạo chất lượng cao các ngành: Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Thông tin chi tiết về đào tạo hệ chất lượng cao xem thêm trên website: www.dav.edu.vn

III.     Hồ đăng ký xét tuyển

1.     Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).

Lưu ý:

- Trong Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh điền đầy đủ thông tin, ghi rõ xét tuyn Bổ sung Đợt 2, đăng ký tối đa 2 ngành xếp thứ t nguyn vng ưu tiên, mỗi nguyện vng chrõ ngành đăng ký xét tuyn và tổ hợp môn thing để xét tuyn;

- Những thí sinh đăng ký xét tuyển theo Khối A1 và D1 vào ngành Quan hệ quốc tế sẽ học ngoại ngữ là Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc. Thí sinh ghi rõ nguyện vọng học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc vào Phiếu đăng ký xét tuyển, bên cạnh Mục Mã ngành. Ví dụ: Ngành: Quan hệ Quốc tế     Mã ngành: D310206- học Tiếng Trung Quốc     

2.   Bản photo công chứng Giấy chứng nhn ưu tiên (trong trường hợp thí sinh có bổ sung, thay đổi chế độ ưu tiên so với hồ sơ nộp ban đầu);

3.    01 phong bì đã dán sẵn tem,có ghi rõ họ tên, đa ch, sđin thoại liên lạc ca tsinh;

4.    Lphí đăng ký xét tuyển: 30.000 đng/hồ sơ.

IV.     Nộphồsơ đăng ký xéttuyển bổ sung Đợt 2: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo 01 trong 03 cách sau:

1.      Nộp trực tiếp tại Học viện Ngoại giao

2.      Nộp theo đường bưu điện

3.      Nộp Online trên hệ thống thi THPT Quốc gia

Cụ thể như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Học viện Ngoại giao

-Thời gian: Từ ngày 11/9/2016 đến hết ngày 15/9/2016 (cả Chủ nhật)

                Sáng từ: 8h00- 11h30;      Chiều từ: 14h00- 17h00

- Địa điểm: Phòng 305, tầng 3 nhà 3 tầng- Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

2. Nộp qua đường bưu điện

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyn phát nhanh, chuyển phát ưu tiên trong khoảng thời gian từ 11/9/2016- 15/9/2016, về địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học (Bộ phận xét tuyển), Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, ngoài phong bì ghi rõ: “H sơ đăng ký xét tuyển đại học Bổ sung Đợt 2 năm 2016”.

Thời gian gửi hồ sơ của thí sinh được tính theo dấu bưu điện.

Thí sinh nộp phí xét tuyển qua bưu điện chỉ lựa chọn hình thức thanh toán chuyển khoản tại bưu điện vào tài khoản của Học viện Ngoại giao.

-   Chủ tài khoản (Tên đơn vị nhận tiền): Học viện Ngoại giao

-   Số tài khoản: 2611.000.345.6668

-   Tại: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam         Chi nhánh Tràng An

-   Nội dung chuyển tiền:  Họ và tên thí sinh (dấu cách) SBD (dấu cách) Điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Quang Minh SBDxxxxxxx 0916249875

Trong đó: SBDxxxxxx là số báo danh của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

3. Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) qua hệ thống thi THPT Quốc gia

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online qua hệ thống thi THPT Quốc gia theo đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khoảng thời gian từ ngày 11/9/2016 đến trước 17h00 ngày 15/9/2016.

Lệ phí đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) vào tài khoản của Học viện Ngoại giao

-   Chủ tài khoản (Tên đơn vị nhận tiền): Học viện Ngoại giao

-   Số tài khoản: 2611.000.345.6668

-   Tại: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam         Chi nhánh Tràng An

-   Nội dung chuyển tiền:  Họ và tên thí sinh (dấu cách) SBD (dấu cách) Điện thoại

Ví dụ: Nguyễn Quang Minh SBDxxxxxx 0916249875

Trong đó: SBDxxxxxx là số báo danh của thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

V.      Thông báo kết quả xét tuyn

- Ngày 16/9/2016, đim trúng tuyn bổ sung Đợt 2 được công bố trên cng tng tin đin tử của Học viện.

- Thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 2 phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Học viện trước 17h00 ngày 19/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện). Quá thời hạn này, những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi được xem như từ chối nhập học.

VI.     Gửi giấy báo trúng tuyển và nhập học

 -  Học viện gi giyo nhp học tại trường ngày 19/9/2016.

 -  Thời gian nhập học dự kiến: ngày 20/9/2016.

  • Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận xét tuyển- Png Đào tạo đại học - Học viện Ngoại giao: Phòng 203 - Tầng 2, N 3 tầng, số 69 Ph Ca Láng, Đống Đa, Hà Ni

    Tel:(84-4) 38344540 (máy lẻ 2202 hoặc 2203); hoặc (84-4) 38343550

    Fax (84-4) 38343543

Học viện Ngoại giao trân trọng thông báo.

  

Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

-           Bộ GD&ĐT (Đb/cáo)                                                                             (đã ký)

-           HĐXT                                                                                         PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng

-           Lưu VP, ĐT.

 

Tin tức Xem tất cả

Đối tác chiến lược

noi that 190 - noi that fami

Bài giảng “Quy chế pháp lý của các vùng biển chồng lấn và vấn đề phân định biển”

Trong nhiều năm qua, các vấn đề liên quan đến biển luôn nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Học viện Ngoại giao vinh dự được tiếp đón Giáo sư Alex Oude Elferink, Giám đốc V...

NCS Lưu Việt Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

 Ngày 03/11/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Lưu Việt Hà đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài: Chiến lược "trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc và tác động đến an ninh khu vực Đông N...

NCS Nguyễn Phú Tân Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 02/11/2016, tại Học viện Ngoại giao, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Phú Tân Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 với đề tài “Những điều chỉnh của ASEAN trong quan hệ với Mỹ từ sau chiến tranh lạnh”, dưới sự hướn...

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII tháng 11 năm 2016

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII tháng 11 năm 2016 Học viện Ngoại giao (DAV), Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông (FESS) và Hội Luật Gia Việt Nam (VLA) đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ VIII với chủ đề “ Hợp tác vì an ninh và phát triển kh...

NCS Lê Chí Dũng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 29/3/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Chí Dũng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Quy trình hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ: trường hợp xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việ...

“Sách và văn hoá đọc DAV 2016” – Nâng tầm văn hoá đọc

Chương trình “Sách và văn hóa đọc DAV 2016” là hoạt động được Thư viện Học viện Ngoại giao tổ chức thường niên, và do CLB Bạn yêu sách DAV trực tiếp thực hiện, nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4; Ngày sách và Bản quyền thế giới 23/4. Chương trình năm nay gồm hai sự kiện chính: “H...

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nhotkhammani Souphanouvong

Ngày 24/02/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Nhotkhammani Souphanouvong đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Những nhân tố chi phối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam từ năm 1986 - 2011”, dưới sự ...

Khởi động cuộc thi Tranh biện Học viện Ngoại giao 2016

Sáng ngày 27/2/2016, tại Học viện Ngoại giao, Khoa tiếng Anh đã tổ chức buổi tập huấn về Chiến lược Tranh biện cho các bạn sinh viên hệ đào tạo Chất lượng cao các khóa 40, 41 và 42 nhằm chuẩn bị cho Cuộc thi Tranh biện tại Học viện Ngoại giao 2016 (DAV Debate Tournament 2016). Ngoài...

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS Ngô Mạnh Hùng

Ngày 27/01/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Mạnh Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Chiến lược quân sự toàn cầu của Mỹ từ năm 2001 đến nay”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Ng...

Nghiên cứu sinh Tôn Thị Ngọc Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 04/01/2016, nghiên cứu sinh (NCS) Tôn Thị Ngọc Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Vai trò của ASEAN trong tiến trình hợp tác và liên kết khu vực ở Đông Á”, dưới sự hướng dẫn k...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube