Lịch thi tuyển sinh thạc sỹ đợt 2 năm 2014

           BỘ NGOẠI GIAO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  -----------                                                                                     ------------------

    Số:     552     /HVNG-SĐH
V/v kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ                                                        Hà Nội, ngày   12     tháng   8     năm 2014
            đợt II năm 2014                                                                 

                                                     Kính gửi:   Bộ Giáo dục và Đào tạo
                                                                     (Vụ Giáo dục Đại học)

 Được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2014, Học viện Ngoại giao xin báo cáo Quý Bộ kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ đợt II năm 2014 của Học viện như sau:

Ngày thi

Thời gian

Công việc

Địa điểm

22/8/2014

Từ 9h00

Phổ biến nội quy, quy chế thi và phát thẻ dự thi

Phòng Khánh tiết, tầng 4 nhà 7 tầng

23/8/2014

7h30-10h30

Thi Triết học

Hội trường 501, 502, 503, 504, 506 và 507, tầng 5 nhà 7 tầng

7h30-10h30

Thi Toán kinh tế

13h30-15h00

Thi Ngoại ngữ: Đọc và viết

Từ 15h30

Thi Ngoại ngữ: Nghe hiểu

24/8/2014

7h30-10h30

Thi Chính trị Quốc tế

Hội trường 501, 502, 503, 504, 506 và 507, tầng 5 nhà 7 tầng

Thi Công pháp Quốc tế

Thi Kinh tế học

Từ 13h30

Thi Ngoại ngữ: Nói

Hội trường 501, 502, 503, 506 và 507, tầng 5 nhà 7 tầng

Học viện trân trọng báo cáo Quý Bộ./.

Nơi nhận:                                                                                          KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
- Bộ Ngoại giao (để b/c);
- Lưu: VP, Khoa SĐH.                                                          PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

 

Thông báo tổ chức lớp học bổ túc kiến thức ngành QHQT, LQT và KTQT

           BỘ NGOẠI GIAO                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  ------------                                                                                  --------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO
Tổ chức lớp học bổ túc kiến thức
ngành Quan hệ quốc tế, Luật quốc tế và Kinh tế quốc tế

1. Lịch học:

- Kiểm tra đầu vào:             10/9/2014

- Khai giảng lớp học:          17/9/2014                     

- Địa điểm: Tại Học viện Ngoại giao, 69 đường Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

2. Đối tượng:

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Quan hệ quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa học vừa làm (tại chức cũ), chuyên tu các ngành sau: Kinh tế đối ngoại, Luật quốc tế, Báo chí, Đông phương học, Ngoại Ngữ;

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Luật quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học, một trong các ngành: các ngành Luật khác với ngành Luật quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Đông phương học, Ngoại ngữ;

- Đối tượng tham dự lớp bổ túc kiến thức ngành Kinh tế quốc tế: Là những người đã tốt nghiệp đại học chính quy, vừa làm vừa học, một trong các ngành: các ngành gần với chuyên ngành Kinh tế quốc tế: Quản trị kinh doanh quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế học, Tài chính - Ngân hàng, Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, Tài chính công, Tiếng Anh thương mại.

- Các đối tượng khác cần có 01 bằng cử nhân đại học (chính quy, vừa làm vừa học, chuyên tu), thâm niên 02 năm công tác trong lĩnh vực đối ngoại và có công văn đề nghị được đi học để phục vụ công tác đối ngoại của cơ quan chủ quản.

3. Thời hạn nhận hồ sơ: từ 11/8/2014 đến ngày 03/9/2014

Mọi chi tiết cụ thể xin vui lòng liên hệ:

Khoa Đào tạo sau Đại học, Học viện Ngoại giao, phòng 302 tầng 3 nhà A - số 69, Phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 38344540 (Máy lẻ 2302)

Website: http://www.dav.edu.vn

 

Nơi nhận:                                                                                                KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, khoa ĐTSĐH.                                                                                  (đã ký)

                                                                                                 PGS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

Hướng dẫn thủ tục nhập học hệ đại học chính quy năm 2014

           BỘ NGOẠI GIAO
      HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
                ---------------

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2014
----------------------

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC:

1. Thời gian: 8h00 ngày 05 tháng 9 năm 2014.

2. Địa điểm: Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Điện thoại: 04 38343550, Fax: 04 38343543.

B. CÁC GIẤY TỜ PHẢI NỘP:

1. Giấy báo nhập học bản chính (kèm theo một bản photocopy đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú ngoài Tp Hà Nội).

2. Lý lịch học sinh-sinh viên theo mẫu hiện hành (02 bản có chứng nhận của địa phương).

3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học tạm thời đối với những người tốt nghiệp trong năm 2014 hoặc Bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước.

4. Học bạ THPT.

5. Giấy khai sinh.

6. Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có) như Giấy chứng nhận con liệt sỹ, Thẻ thương binh hoặc được hưởng chính sách như thương binh của bản thân hoặc của bố mẹ, hộ khẩu thường trú của thí sinh … .

7. Phiếu khai báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu do Công an phường, xã cấp).

8. Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với nam thí sinh (nếu có) do Ban chỉ huy Quân sự cấp Quận/Huyện cấp.

9. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn: Giấy chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ Học viện Ngoại giao, Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn về Ban Chấp hành Chi đoàn sau khi nhập học 1 tuần.

10. 08 ảnh 3x4 (phông nền trắng, áo sơ mi có cổ).

11. Các khoản kinh phí:

a. Học phí học kỳ I năm học 2014-2015: 550.000 đồng/1 tháng.

- Chương trình chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Anh: 2.500.000 đồng/1 tháng.

- Chương trình chất lượng cao ngành Quan hệ Quốc tế, Luật Quốc tế, Kinh tế Quốc tế, Truyền thông Quốc tế: 2.000.000 đồng/1 tháng.

b. Khám sức khỏe, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể… theo quy định của Nhà nước và Học viện.

Chú ý:      

- Các giấy tờ quy định tại điểm 3, 4, 5, 6 là bản photocopy, được Học viện kiểm tra, đối chiếu với bản chính khi nhập học.

- Nếu sau 15 ngày, kể từ ngày 05/9/2014 nếu Anh/Chị không đến nhập học mà không có lý do chính đáng, Học viện sẽ xoá tên Anh/Chị trong danh sách trúng tuyển.

Thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014

               BỘ NGOẠI GIAO                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỌC VIỆN NGOẠI GIAO                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ------------                                                                          ------------------------

Hà Nội, ngày 11   tháng   8 năm 2014

THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

I. Điểm trúng tuyển theo Khối thi

STT

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

A

22.0

2.

A1

22.0

3.

D1

21.5

4.

D3

21.5

 

II. Điểm trúng tuyển vào ngành

STT.

Ngành


ngành

Khối
thi

Điểm chuẩn

Chú ý

1.

Quan hệ quốc tế

D310206

A1

22.0

Học Tiếng Anh

A1

22.0

Học Tiếng Trung Quốc

D1

21.5

Học Tiếng Anh

D1

21.5

Học Tiếng Trung Quốc

D3

21.5

Học Tiếng Pháp

2.

Kinh tế quốc tế

D310106

A

22.0

 

A1

23.0

 

D1

23.0

 

3.

Luật quốc tế

D380108

A1

22.0

 

D1

21.5

 

4.

Truyền thông quốc tế

D110109

A1

23.0

 

D1

23.0

 

D3

21.5

 

5.

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

28.16

Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2

 

III. Điểm trúng tuyển hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

STT

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

1.

Quan hệ quốc tế

D310206

A1

17.0

D1

17.0

Lưu ý:

1. Điểm chuẩn trên áp dụng đối với HSPT ở khu vực 3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm). Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm ưu tiên được xác định theo Thông báo số 639/TB-BGDĐT ngày 8/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Những thí sinh đã trúng tuyển theo Khối thi vào Học viện nhưng chưa đủ điểm vào ngành đăng ký dự thi ban đầu được xét chuyển sang ngành Quan hệ quốc tế (học Tiếng Trung Quốc) hoặc ngành Luật quốc tế. Các thí sinh thuộc diện này liên hệ với Phòng Đào tạo theo số máy 04 38344540, máy lẻ 203 hoặc trực tiếp đến Phòng 203 (nhà 3 tầng – Phòng Đào tạo) trong giờ hành chính vào các ngày 12, 13 và 14/ Tháng 8/ 2014 để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

3. Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển kiêm Giấy báo nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ thí sinh cung cấp trong Hồ sơ đăng ký dự thi. Sau ngày 25/08/2014, nếu thí sinh trúng tuyển không nhận được Giấy báo trúng tuyển, xin mời liên hệ Phòng Đào tạo theo số máy: 04 38344540, máy lẻ 203 để được giải quyết.

4. Học viện Ngoại giao triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh. Thí sinh trúng tuyển vào các ngành này nếu có nguyện vọng trực tiếp làm Đơn đăng ký tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao và nộp về Phòng Đào tạo trong ngày làm thủ tục nhập học (5/9/2014). Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo này, đề nghị các thí sinh trúng tuyển vào các ngành trên theo dõi các thông báo trên trang thông tin điện tử của Học viện hoặc gọi điện thoại trực tiếp theo số điện thoại 04 38344540 máy lẻ 203 hoặc 04 38343550.

5. Học viện gửi Giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng cho các thí sinh không trúng tuyển qua các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Đối với thí sinh nộp Hồ sơ đăng ký dự thi tại Học viện Ngoại giao sẽ đến nhận Giấy chứng nhận trên tại Phòng 201, Phòng Đào tạo của Học viện từ ngày 12/8/2014.

Trân trọng thông báo./.

                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                        TS. Đặng Đình Quý

 

Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc phúc khảo kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2014

Hội đồng tuyển sinh Đại học năm 2014 của Học viện Ngoại giao thông báo về việc phúc khảo kết quả thi đại học năm 2014 như sau:

Các thí sinh nếu thấy kết quả thi các môn không tương xứng với bài làm, đáp án và thang điểm đã công bố công khai, nộp Đơn phúc khảo (theo mẫu đơn xin chấm phúc khảo) tại P.201- nhà 3 tầng, Phòng Đào tạo kèm lệ phí (50.000 đồng/1 môn).

Thời gian nhận Đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên các phương tiện thông tin đại chúng (26/7/2014 đến hết ngày 9/8/2014).

Thời gian trả lời kết quả: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận Đơn phúc khảo.

Địa chỉ: Phòng Đào tạo (P. 201- nhà 3 tầng), 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại liên lạc: 04 38343550 hoặc 04 38344540 máy lẻ: 126.

Trân trọng thông báo./        

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2014

 

Tin tức Xem tất cả

Đề án “Ngoại giao minh bạch” đạt giải chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam” năm 2014

Vừa qua, chương trình “Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam” năm 2014 (VACI 2014) với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình”, do Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức đã trao giải cho 19 đề án xuất sắc nhất trong tổng số gần ...

Lễ trao bằng tiến sĩ cho ông Park Noh Wan

Ngày 25/6/2014 Học viện Ngoại giao đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ cho ông Park Noh Wan, Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của ông Jun Dae Joo - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Vũ Khoan - nguyên Phó Thủ tướng nước...

Mô phỏng Tọa đàm: “Cơ hội và thách thức cho giới trẻ Việt Nam sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015”

Sáng ngày 05/6/2014, tại Phòng Truyền thống – Học viện Ngoại giao đã diễn ra buổi mô phỏng Tọa đàm: Cơ hội và thách thức cho giới trẻ Việt Nam sau khi thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015. Đây cũng là hình thức thi cuối kỳ môn Nghiên cứu ASEAN của khóa CT38 và LT02 – Khoa Chính trị Quốc...

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện của NCS Park Noh Wan

Ngày 22/5/2014, Nghiên cứu sinh (NCS) Park Noh Wan đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 62.31.02.06 tại Học viện Ngoại giao với đề tài “Republic of Korea – Vietnam strategic cooperative partnership and the way forward in the new context...

Tọa đàm với tác giả “Thế giới phẳng”

Thomas Friedman là nhà báo, nhà bình luận nổi tiếng người Mỹ về các vấn đề mậu dịch quốc tế, các vấn đề Trung Đông, toàn cầu hóa và các vấn đề môi trường không khí. Ông phụ trách một chuyên mục đối ngoại của tờ New York Times. Ông cũng là tác giả của hàng loạt cuốn sách bán chạy nhất,...

Diễn giả Nguyễn Trần Bạt tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên Học viện Ngoại giao

Ngày 14/4/2014, trong khuôn khổ tuần lễ “Tư vấn Hướng nghiệp 2014” cho sinh viên năm cuối, Phòng CTCT-QLSV phối hợp với Phòng Đào tạo – Học viện Ngoại giao đã tổ chức buổi tọa đàm bổ ích giữa diễn giả Nguyễn Trần Bạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc InvestConsult Group và toàn thể s...

Ngày hội việc làm "OPPOTOWN 2014" cho sinh viên năm cuối

Chương trình “Tuần lễ hướng nghiệp” dành cho sinh viên K37 và CD03 diễn ra trong 04 ngày từ 14 đến 17/4/2014, với sự tham gia của 20 cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó phải kể đến Bộ Ngoại giao, VTV24, Công ty Dầu thực vật Cái Lân, Công ty sở hữu trí tuệ Inv...

Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn chuyên ngành bằng Ngoại ngữ tại Học viện Ngoại giao”

Ngày 16/4/2014, Khối đào tạo Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Ban chỉ đạo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020 Học viện Ngoại giao” tổ chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn chuyên ngành bằng Ngoại ngữ tại Học viện Ngoại g...

Học viện Ngoại giao – Vui Tết Lào, ấm tình hữu nghị

Ngày 6/4/2014, Tết truyền thống của nhân dân Lào đã được tổ chức tại Học viện Ngoại giao, 69 Chùa Láng với sự tham gia của Ngài Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, cùng toàn thể các bạn sinh viên, lưu học sinh Lào, Campuchia hiện đang học tập và làm việc ở các trường Đại học trên t...

Lễ trao bằng Thạc sĩ lớp liên kết với ĐH Victoria (New Zealand) khóa 1

Ngày 20/3/2014, Học viện Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên khóa 1 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế liên kết giữa Học viện Ngoại giao và ĐH Victoria (Wellington, New Zealand) khuôn khổ học bổng tài trợ của Đề án 165 và Chính phủ ...

0123456789

Các website liên kết

Mạng
xã hội
Facebook Twitter Google + Youtube