NCS Nilov Roman Stanislavovich bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

00:00 07/05/2024

NCS Nilov Roman Stanislavovich bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 06/05/2024, tại Học viện Ngoại giao nghiên cứu sinh (NCS) Nilov Roman Stanislavovich đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện chuyên ngành Quan hệ quốc tế, mã số 9.31.02.06 với đề tài “Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Nga - Trung ở Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2016 đến nay và tác động đến Việt Nam”, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Phương Bình và TS. Doãn Mai Linh.

NCS Nilov Roman Stanislavovich và giáo viên hướng dẫn

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp về khoa học và thực tiễn của luận án. Đây là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống từ góc nhìn của nhà nghiên cứu đến từ Liên Bang Nga về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Nga - Trung ở Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2016 đến nay và tác động đến Việt Nam.

Luận án đóng góp một cách nhìn mới giúp nhận diện rõ thêm cục diện chính trị khu vực trong quá trình hình thành trật tự thế giới mới dưới tác động của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Nga - Trung ở Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2016 đến nay.

Ngoài ra, luận án là một đóng góp mới vào việc nghiên cứu lợi ích quốc gia, chính sách đối ngoại của các cường quốc Mỹ, Nga và Trung Quốc đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như phân tích thay đổi tương quan so sánh lực lượng trong khu vực. 

Luận án đánh giá tác động của cạnh tranh chiến lược Mỹ - Nga - Trung ở Châu Á - Thái Bình Dương đối với Việt Nam nhìn từ góc độ của nghiên cứu sinh Nga, hy vọng sẽ đóng góp một cách nhìn khách quan vào việc nghiên cứu khu vực của các chuyên gia Việt Nam.

Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dạy về khoa học quan hệ quốc tế, về chiến lược của Nga, Mỹ, Trung Quốc đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ở các trường đại học và viện nghiên cứu chính trị quốc tế.

NCS Nilov Roman Stanislavovich và các thầy cô trong Hội đồng cấp học viện

Lễ bảo vệ diễn ra trong không khí khoa học nghiêm túc và theo đúng các quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ. NCS đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của luận án và trả lời tốt những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng kết luận NCS Nilov Roman Stanislavovich xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quan hệ quốc tế.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm kiếm toàn văn luận án tại Thư viện Học viện Ngoại giao và Thư viện Quốc gia.

Cùng chuyên mục