Thách thức sống xanh - Cơ hội trở thành "Đại sứ Gen G"

Thách thức sống xanh - Cơ hội trở thành "Đại sứ Gen G"

Thách thức sống xanh nằm trong chuỗi hoạt động thuộc chiến dịch “Cùng Gen G sống Xanh đi!” mùa 2, năm 2023. Chương trình được tổ chức với chủ đề “Sống Xanh – Giảm nhanh carbon” cùng sự đồng hành của 03 đơn vị là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng giảm thải carbon, bảo vệ môi trường với sự tìm kiếm những “Đại sứ Gen G” có lối sống xanh, đóng góp cho công cuộc bảo vệ môi trường, đặc biệt là mục tiêu trung hoà phát thải CO2.