Thông báo Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Học viện Ngoại giao - DAV Open House 2024

Thông báo Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Học viện Ngoại giao - DAV Open House 2024

Hà Nội, 14/04/2024 - tại Học viện Ngoại giao sẽ diễn ra chương trình “Ngày hội Tư vấn tuyển sinh Học viện Ngoại giao - DAV Open House 2024” do Ban Đào tạo phối hợp với BCH Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao tổ chức dành cho các quý phụ huynh và học sinh có dự định đăng ký xét tuyển vào Học viện Ngoại giao