TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP TẠI MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ CÙNG SINH VIÊN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP TẠI MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ CÙNG SINH VIÊN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Là một môi trường đào tạo ngoại giao hàng đầu Việt Nam, Học viện Ngoại giao luôn chú trọng tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm môi trường học tập quốc tế thông qua các chương trình trao đổi ngắn hạn và dài hạn. Thông qua các chương trình này, sinh viên có cơ hội cọ xát với môi trường đa văn hóa, mở rộng vốn hiểu biết và tích lũy cho mình những kiến thức quý giá.