Đối thoại bàn tròn “Những thực tiễn tốt nhất về bình đẳng giới”

Đối thoại bàn tròn “Những thực tiễn tốt nhất về bình đẳng giới”

Chiều ngày 6/6/2024, Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Đối thoại bàn tròn với chủ đề “Những thực tiễn tốt nhất về bình đẳng giới” tại Học viện Ngoại giao. Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, TS. Nguyễn Hùng Sơn và Đại sứ Chile tại Việt Nam, ông Sergio Narea đồng chủ trì Đối thoại.