Tin tức nổi bật

Viện Biển Đông tham gia Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 của CSIS

Viện Biển Đông tham gia Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 của CSIS

Ngày 28/6, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đã tổ chức Hội thảo Quốc tế Thường niên lần thứ 13 về Biển Đông tại Washington D.C., Mỹ. PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã có bài phát biểu tại Phiên thứ 2 của Hội thảo về những diễn biến pháp lý mới về Biển Đông.