Tin tức nổi bật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Quan hệ quốc tế

  Quan hệ quốc tế

 • Truyền thông quốc tế

  Truyền thông quốc tế

 • Luật quốc tế

  Luật quốc tế

 • Kinh tế quốc tế

  Kinh tế quốc tế

 • Ngôn ngữ Anh

  Ngôn ngữ Anh

 • Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG và ĐH Monash, Úc

  Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG và ĐH Monash, Úc

 • Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG & ĐH Victoria Wellington, NZ

  Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG & ĐH Victoria Wellington, NZ

 • Chương trình liên kết với Đại học Flinders, Úc

  Chương trình liên kết với Đại học Flinders, Úc

 • Luật thương mại quốc tế

  Luật thương mại quốc tế

 • Châu Á - Thái Bình Dương học

  Châu Á - Thái Bình Dương học

 • Kinh doanh quốc tế

  Kinh doanh quốc tế

 • Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG và ĐH Macquarie,Úc

  Chương trình Cử nhân quốc tế liên kết giữa HVNG và ĐH Macquarie,Úc

Đăng ký nhận thông tin
từ Học viện Ngoại giao