• Khoa luật quốc tế
< >

KHOA LUẬT QUỐC TẾ

00:00 20/11/2022

Giới thiệu chung:

Khoa Luật quốc tế là cơ sở đào tạo ngành luật quốc tế hàng đầu cả nước. Định hướng đào tạo của Khoa hướng đến cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực luật quốc tế và luật học nói chung cho xã hội, bảo đảm sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức lý thuyết vững chắc cùng với các kỹ năng hành nghề luật cần thiết để có thể thành công trên thị trường lao động.

Quá trình hình thành và phát triển Khoa Luật quốc tế gắn liền với những dấu ấn quan trọng trong lịch sử hoạt động của Học viện Ngoại giao. Năm 1956, các môn luật quốc tế đã được giảng dạy tại lớp đào tạo cán bộ ngoại giao đầu tiên do Bộ Ngoại giao tổ chức. Năm 1960, sau khi Trường Ngoại giao sáp nhập vào Trường Đại học Kinh tế - Tài chính, Bộ môn Luật Quốc tế được thành lập. Năm 1963, cùng với sự ra đời của Trường Cán bộ Ngoại giao - Ngoại thương, Bộ môn Luật quốc tế đã được giảng dạy tại Khoa Ngoại giao. Trải qua quá trình phát triển trong công tác giảng dạy cũng như nghiên cứu, năm 2002, Khoa Luật quốc tế được thành lập và là một trong những khoa chủ chốt của Học viện Quan hệ Quốc tế.

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, khi Học viện Quan hệ Quốc tế nâng cấp thành Học viện Ngoại giao, Khoa Luật quốc tế đã nhanh chóng phát triển và thành công mở chương trình Cử nhân Luật quốc tế. Năm 2022, Khoa Luật quốc tế tiếp tục mở chương trình Cử nhân Luật Thương mại quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và tiếp tục giữ vững chất lượng chương trình đào tạo Thạc sĩ cũng như Tiến sĩ ngành Luật quốc tế.

PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông kiêm nhiệm Phụ trách Khoa và ThS. Trần Hữu Duy Minh là Phó Trưởng Khoa. Giảng viên của Khoa được đào tạo bài bản tại các cơ sở đào tạo luật có uy tín trong và ngoài nước, nhất là ở các nước phát triển, nơi có nền luật học phát triển hàng đầu thế giới. Ngoài các cán bộ cơ hữu, Khoa còn có nhiều giảng viên thỉnh giảng là các đại sứ, học giả, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luật quốc tế cũng như các luật sư có danh tiếng tại các công ty luật hàng đầu Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Số điện thoại: 00 84 438344540 ext 3205

Email: KHOALUATQUOCTE@dav.edu.vn