Tin tức nổi bật

Chương trình Ngày Liên Hợp Quốc và Tọa đàm “Cách tiếp cận đa phương và giải pháp mới đảm bảo phát triển bền vững và bao trùm”

Chương trình Ngày Liên Hợp Quốc và Tọa đàm “Cách tiếp cận đa phương và giải pháp mới đảm bảo phát triển bền vững và bao trùm”

Ngày 13/12 vừa qua, chương trình Ngày Liên Hợp Quốc (UN Day) với Tọa đàm “Cách tiếp cận đa phương và giải pháp mới đảm bảo phát triển bền vững và bao trùm” do Học viện Ngoại giao phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.