Tin tức nổi bật

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: Study with E - “Eternity, Ecobook and E-book”

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: Study with E - “Eternity, Ecobook and E-book”

Hưởng ứng lời kêu gọi Căn cứ vào Công văn 4864/BGDĐT-GDTX ngày 08/09/2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị Học viện Ngoại giao, thư viện Học viện Ngoại giao phối hợp với CLB Bạn yêu sách Học viện Ngoại giao tổ chức sự kiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”. Sự kiện diễn ra từ ngày 23/10 đến hết ngày 04/11/2023 tại Học viện Ngoại Giao với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Đồng thời, sự kiện còn nhằm góp phần nâng cao ý thức cá nhân trong việc bảo vệ môi trường thông qua hoạt động trao đổi các loại sách, truyện, giáo trình đã qua sử dụng.