✈️ CHÀO KHÓA MỚI K49 - THE CONNECTION ✈️

✈️ CHÀO KHÓA MỚI K49 - THE CONNECTION ✈️

Ngày 05/11/2022, tại Học viện Ngoại giao, các bạn Tân sinh viên Khóa 49 đã có khoảng thời gian đáng nhớ trong chương trình “Chào Khóa Mới 2022 - The Connection” với hai hoạt động chính là Amazing race và Đêm Gala Văn nghệ.