Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024

15:58 23/04/2024

Sáng ngày 23/4, Diễn đàn tương lai ASEAN với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm” đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. Tham dự và phát biểu trực tiếp tại Diễn đàn còn có Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Sáng ngày 23/4, Diễn đàn tương lai ASEAN với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm” đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. Tham dự và phát biểu trực tiếp tại Diễn đàn còn có Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão có thông điệp ghi hình phát tại phiên khai mạc. Tham dự Diễn đàn còn có gần 500 đại biểu đại diện Chính phủ, đoàn ngoại giao, học giả, cộng đồng doanh nghiệp, đại biểu từ ASEAN, các đối tác và tổ chức quốc tế. Trên 120 phóng viên Việt Nam và quốc tế đã tham dự và đưa tin về các hoạt động của Diễn đàn.   

Phát biểu tại phiên Khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến mới của Việt Nam trong nỗ lực góp phần định hình tương lai chung của ASEAN và khu vực. Đánh giá cao những thành tựu ASEAN đã đạt được trong 6 thập kỷ qua, Thủ tướng khẳng định: “ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác, phát triển, là tâm điểm của hàng loạt sáng kiến, liên kết ở khu vực, nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược gay gắt”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên
Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Theo Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Con đường phát triển của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập luôn gắn liền với ASEAN và đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Thành công này khẳng định tính đúng đắn, chiến lược của các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong xây dựng 03 yếu tố nền tảng: xây dựng nền dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tập trung thực hiện 06 trọng tâm: đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; chính sách quốc phòng “4 không”; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

Để hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất tầm nhìn chiến lược cho ASEAN dựa trên 05 tăng cường, bao gồm: tăng cường về đoàn kết, hợp tác, tự cường, tự chủ chiến lược; tăng cường tin cậy chiến lược giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác; tăng cường chuyển đổi số và phát triển xanh; tăng cường phát triển hài hoà, bền vững, bao trùm, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực và là mục tiêu của phát triển; tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt là hợp tác công tư, tạo đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực, hạ tầng và quản trị quốc gia.

Thủ tướng tin tưởng ASEAN đã, đang và sẽ ngày càng đóng góp chủ động, tích cực hơn cùng cộng đồng quốc tế trong định hình tương lai của thế giới. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa cùng các quốc gia thành viên, các đối tác và bạn bè của ASEAN chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công của ASEAN.

Trong phát biểu tại phiên Khai mạc, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những thành tựu ASEAN đạt được trong thời gian qua. Các trụ cột hợp tác và quan hệ đối tác ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ASEAN nói chung và các nước thành viên ASEAN. 

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại
phiên Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Theo Thủ tướng Sonexay Siphandone, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, ASEAN cần đề cao các nguyên tắc cơ bản; tăng cường sự gắn kết, phù hợp với Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC), Hiến chương ASEAN cũng như Hiến chương Liên Hợp Quốc. ASEAN cần nhất quán duy trì các mục tiêu cơ bản, thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển; tăng cường những mục tiêu kinh tế, giảm khoảng cách phát triển; tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số; duy trì hợp tác, củng cố quan hệ với các đối tác để nâng cao năng lực trong mọi lĩnh vực; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ kỹ năng ứng phó với thách thức thời cuộc.

Thủ tướng Sonexay Siphandone tin tưởng rằng, một cộng đồng ASEAN gắn kết, lấy người dân làm trung tâm sẽ tiếp tục phát triển; khẳng định Lào sẽ thực hiện tốt vai trò chủ tịch trong năm 2024, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của ASEAN trong những năm tới.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cao tầm nhìn của Việt Nam về ASEAN; cho rằng tầm nhìn này phù hợp với những giá trị ASEAN đang theo đuổi. Theo Tổng Thư ký Kao Kim Hourn, Diễn đàn Tương lại ASEAN sẽ là nền tảng thu hút sự tham gia rộng khắp, đa dạng của người dân và các giới tại ASEAN, qua đó cung cấp các ý tưởng mới, có tính sáng tạo góp phần giải quyết những thách thức chung. 

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại phiên Khai mạc AFF 2024
(Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Trước đó, trong phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Diễn đàn Tương lai ASEAN là diễn đàn “dành riêng cho ASEAN, của ASEAN, vì ASEAN và vì người dân của ASEAN”. Diễn đàn sẽ phát huy vai trò của một nền tảng đối thoại nhằm giải quyết các thách thức, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN, cân bằng lợi ích thành viên và hài hòa giữa quá trình đổi mới với các giá trị truyền thống. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn Diễn đàn sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2045, gắn kết các nỗ lực của khu vực với các chương trình nghị sự toàn cầu, và kêu gọi việc đón nhận những quan điểm đa dạng về các giải pháp đổi mới, hướng tới một tương lai hòa bình, thịnh vượng cho mọi công dân ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
(Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Trong thông điệp ghi hình phát tại Diễn đàn, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão chúc mừng và đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024; tin tưởng rằng Diễn đàn sẽ góp phần củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, vì một cộng đồng các quốc gia ASEAN thịnh vượng, phát triển, lấy người dân làm trung tâm.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Sau phiên Khai mạc, Diễn đàn tiếp diễn với các phiên toàn thể với chủ đề “ASEAN phát triển nhanh vì tương lai bền vững” và “Bảo đảm an ninh toàn diện vì Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm”. Trước đó, vào chiều ngày 22/4 đã diễn ra Đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và thanh niên ASEAN và Lễ Khánh thành Quảng trường ASEAN tại Học viện Ngoại giao Việt Nam./.  

Một số hình ảnh khác trong phiên Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: 

Cùng chuyên mục