Thông báo tuyển dụng 55 viên chức cho 19 vị trí việc làm năm 2024

20:00 08/04/2024

Để phục vụ nhu cầu công tác, trên cơ sở chỉ tiêu được Lãnh đạo Bộ Ngoại giao phê duyệt, Học viện Ngoại giao cần tuyển 55 viên chức cho 19 vị trí việc làm bằng hình thức xét tuyển và tiếp nhận. Cụ thể như sau:

Xem thông báo dưới định dạng file .PDF tại đây.

Tải Mẫu Phiếu đăng ký tiếp nhận viên chức (Phụ lục 1) tại đây

Tải Mẫu Sơ yếu lý lịch tuyển dụng (Phụ lục 2) tại đây

Tải Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức (Phụ lục 3) tại đây

Hội đồng tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao 2024

Cùng chuyên mục