Thư chào mừng của Lãnh đạo Học viện

03:39 06/09/2020

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Ngoại giao đã khẳng định vị trí là cơ sở nghiên cứu - đào tạo đầu ngành về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Việt Nam, và nằm trong danh sách 40 cơ quan học thuật hàng đầu do chính phủ bảo trợ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Học viện Ngoại giao tự hào là nôi đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, cán bộ làm công tác đối ngoại của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, và cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế tại các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Học viện Ngoại giao là cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Ngoại giao, có quan hệ hợp tác với hơn 80 trường Đại học, cơ quan, tổ chức và mạng lưới hợp tác nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở khu vực và trên thế giới.

Sang thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21, Học viện Ngoại giao đang ở vào thời điểm bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, mới, và phức tạp. Đối ngoại Việt Nam đứng trước nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới tương xứng với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước trong công cuộc chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện sau hơn 30 năm Đổi mới. Hệ thống giáo dục quốc tế và trong nước có nhiều chuyển đổi dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ. Tri thức trở thành động lực cho tăng trưởng và đóng vai trò quyết định trong sự phát triển toàn diện của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, nhu cầu của xã hội và đất nước đối với lĩnh vực chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu của Học viện Ngoại giao ngày càng tăng và có nhiều kỳ vọng mới khác trước.

Để đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng, Học viện Ngoại giao nhận thức rõ yêu cầu và quyết tâm đổi mới mô hình quản lý, mở rộng và nâng cao chất lượng nội dung và phương thức giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nền tảng công nghệ thông tin, chuẩn hóa và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao.

Với bề dày và uy tín đã được tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua, nhờ sự quan tâm, đầu tư và hỗ trợ trực tiếp từ Bộ Ngoại giao, phát huy hiệu quả mạng lưới hợp tác và liên kết quốc tế ngày càng mở rộng, và dựa vào nguồn nhân lực hầu hết được đào tạo bài bản tại các cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam, khu vực và thế giới cùng đội ngũ các chuyên gia là các nhà ngoại giao cao cấp lão thành, theo chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu và đào tạo, Học viện Ngoại giao tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu hướng tới là tiếp tục thực hiện tốt sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu chiến lược và chuyên sâu phục vụ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước.

Trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Học viện Ngoại giao phấn đấu duy trì vị trí số một tại Việt Nam trong đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng và hợp tác quốc tế trên lĩnh vực quan hệ quốc tế, và đứng vào hàng ngũ các cơ sở nghiên cứu đào tạo dẫn đầu khu vực.

Trân trọng!

TS. Phạm Lan Dung

Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao