Học viện Ngoại giao tham dự Hội thảo Thường niên về Biển Đông lần thứ 14 của CSIS

Học viện Ngoại giao tham dự Hội thảo Thường niên về Biển Đông lần thứ 14 của CSIS

Ngày 11/7/2024, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức Hội thảo Thường niên lần thứ 14 về Biển Đông tại Washington, D.C., Mỹ. TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao đã có bài phát biểu tại Phiên thứ nhất của Hội thảo về những diễn biến mới trong tình hình Biển Đông.