Thông báo: Kết quả thi vòng 2 và nhận đơn phúc khảo phần thi viết vòng 2

15:00 28/01/2022

Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2021 xin trân trọng thông báo:

1. Thông báo kết quả thi Vòng 2

Do quá trình tổ chức thi và chấm thi diễn ra trong thời gian đặc biệt khó khăn của dịch bệnh covid, nhiều thành viên của Hội đồng liên quan trực tiếp đến F0, nên việc chấm thi bị gián đoạn, quá trình chấm thi bị kéo dài so với quy định.

Kết quả thi Vòng 2 bao gồm kết quả phần thi viết và phần thi phỏng vấn/giảng thử tại danh sách kèm theo. Danh sách này cũng đuợc niêm yết từ thứ Sáu ngày 28/01/2022 tại Học viện Ngoại giao (số 69 Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội)

2. Thông báo nhận đơn phúc khảo

Thí sinh có thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi, từ thứ Sáu ngày 28/01/2022 đến thứ Bảy ngày 12/02/2022 tính theo dấu bưu điện trên phong bì đơn, để nộp đơn phúc khảo (nếu có).

Lưu ý: 

Đơn phúc khảo gửi Hội đồng Tuyển dụng viên chức Học viện Ngoại giao năm 2021 cần có các nội dung sau:

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh của thí sinh dự thi.
+ Bài thi đề nghị phúc khảo.
+ Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

Đầu mối liên hệ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Học viện Ngoại giao, số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 035 206 9619. Email: ptccb.hvng@gmail.com"

         Xin trân trọng thông báo./.

                                                      Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

                                                                   Chủ tịch Hội đồng

Xem bản PDF tại đây.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức 2021 - HVNG

Cùng chuyên mục