Thông báo tuyển sinh Khóa 1

16:00 04/07/2022

Chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Monash, Úc

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                             Hà Nội, ngày  4  tháng  7 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 1

Chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế

liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Monash, Úc

  1. Phương thức và điều kiện tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: xét hồ sơ tuyển thẳng

- Điều kiện tuyển sinh:

+ Trình độ ngoại ngữ: IELTS (Academic – Dạng học thuật) tối thiểu là 5.5 hoặc TOEFL iBT tương đương.

+ Trình độ văn hóa: Học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài; Sinh viên đang theo học các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài.

2. Thời gian và chương trình đào tạo: Thời gian đào tạo 03 năm chia 02 giai đoạn.

- Giai đoạn 1 tại Học viện Ngoại giao (1 năm): Sinh viên học khung chương trình gồm 10 học phần tương ứng với 50 tín chỉ.

- Giai đoạn 2 tại Đại học Monash, Úc (2 năm): Sinh viên hoàn thành 16 học phần còn lại tương ứng với 80 tín chỉ.

3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

4. Đội ngũ giảng viên:

Giai đoạn 1: Giảng viên của Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Giai đoạn 2: Giảng viên của Khoa Kinh doanh, Đại học Monash.

5. Địa điểm đào tạo: Học viện Ngoại giao và Đại học Monash, Úc.

6. Văn bằng: Do Đại học Monash cấp bằng, hoàn toàn giống như các sinh viên học toàn thời gian ở Đại học Monash.

7. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn tại Việt Nam: 175.000.000 VNĐ.

- Giai đoạn chuyển tiếp tại Đại học Monash: khoảng 765.000.000 VNĐ/1năm (mức học phí chính xác sẽ do Đại học Monash thông báo vào thời điểm nhập học).

8. Điều kiện chuyển tiếp:

- Sinh viên phải trải qua toàn bộ 10 môn học tại HVNG và đạt GPA 2.0 trở lên.

-  Điểm IELTS từ 6.5 trở lên (các điểm thành phần 6.0 trở lên) hoặc TOEFL iBT tương đương.

Học viện Ngoại giao sẽ hỗ trợ các thủ tục xin visa và tư vấn cần thiết.

9. Thủ tục tuyển sinh:

- Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình liên kết đào tạo.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 20/9/2022.

- Địa điểm: Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Công bố kết quả: 27/9/2022.

- Khai giảng (dự kiến): 03/10/2022.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Hotlines: 0339866406 - 0904509769

- Email: lienketdaotaohvng@dav.edu.vn

- Website: https://www.dav.edu.vn

 

                                                               

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 (đã ký) 

TS. Phạm Lan Dung

Cùng chuyên mục