Thông báo về thời gian mở cửa hoạt động của Thư viện

09:52 25/02/2022

Tiếp Thông báo của Ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao ngày 23/2/2022 về việc chuyển sang giảng dạy và học trực tuyến, Thư viện Học viện Ngoại giao xin trân trọng thông báo tới toàn thể các Thày Cô và các bạn Sinh viên, Học viên các khóa:

THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN

Tiếp Thông báo của Ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao ngày 23/2/2022 về việc chuyển sang giảng dạy và học trực tuyến, Thư viện Học viện Ngoại giao xin trân trọng thông báo tới toàn thể các Thày Cô và các bạn Sinh viên, Học viên các khóa:

Để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các Thày Cô và Sinh viên, Học viên, thời gian mở cửa hoạt động của Thư viện được duy trì như sau:

Thời gian mở cửa hiện tại:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8:00 đến 17:00 (thông tầm không nghỉ giữa giờ)

Từ ngày 01/3/2022:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ 8:00 đến 20:30 (thông tầm không nghỉ giữa giờ)

Thứ Bảy: Từ 9:00 đến 18:00 (thông tầm không nghỉ giữa giờ)

       

       Trân trọng

   Thư viện Học viện ngoại giao

 

thuvien

Cùng chuyên mục