Trang thông tin luận án tiến sĩ và tóm tắt luận án của NCS Nilov Roman Stanislavovich

00:00 05/04/2024

TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Đề tài: “Cạnh tranh chiến lược Mỹ – Nga – Trung ở Châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2016 đến nay và tác động đến Việt Nam”

 

Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 9310206

Nghiên cứu sinh: Nilov Roman Stanislavovich

Người hướng dẫn khoa học thứ 1: PGS. TS. Nguyễn Phương Bình

Người hướng dẫn khoa học thứ 2: TS. Doãn Mai Linh

Cơ sở đào tạo: Học viện Ngoại giao

 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

 

Ở Nga và trên thế giới không có quan điểm thống nhất khi sử dụng khái niệm “cạnh tranh” và “cạnh tranh chiến lược”, nên đóng góp về mặt lý luận của luận án là góp phần phân tích, đối chiếu, so sánh để làm rõ sự khác nhau và giống nhau của các khái niệm “cạnh tranh”, “cạnh tranh chiến lược” hiện nay,
từ đó thống nhất khái niệm “cạnh tranh” và “cạnh tranh chiến lược” để làm cơ sở cho việc phân tích cạnh tranh chiến lược Mỹ-Nga-Trung ở khu vực CA-TBD.

Bên cạnh đó, luận án đóng góp một cách nhìn mới giúp nhận diện rõ thêm cục diện chính trị khu vực trong quá trình hình thành trật tự thế giới mới dưới tác động của cạnh tranh chiến lược Mỹ-Nga-Trung ở CA-TBD từ năm 2016 đến nay.

Ngoài ra, luận án là một đóng góp mới vào việc nghiên cứu lợi ích quốc gia, chính sách đối ngoại của các cường quốc Mỹ, Nga và Trung Quốc đối với khu vực CA-TBD cũng như phân tích thay đổi tương quan so sánh lực lượng trong khu vực.

Luận án đánh giá tác động của cạnh tranh chiến lược Mỹ-Nga-Trung ở
CA-TBD đối với Việt Nam nhìn từ góc độ của nghiên cứu sinh Nga, hy vọng sẽ đóng góp một cách nhìn khách quan vào việc nghiên cứu khu vực của các chuyên gia Việt Nam.

Trong luận án, tác giả cố gắng trình bày một cách toàn diện nhất có thể quan điểm chính thức của Liên bang Nga về các vấn đề được đặt ra, phác họa bức tranh chiến lược đang hình thành trong khu vực.

Ngoài ra, tác giả hy vọng rằng qua luận án này các nhà nghiên cứu và các nhà ngoại giao Việt Nam sẽ hiểu rõ hơn về chính sách đối ngoại của Liên bang Nga ở khu vực CA-TBD trong bối cảnh chiến tranh phức hợp giữa Nga và các nước phương Tây.

Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dạy về khoa học quan hệ quốc tế, về chiến lược của Nga, Mỹ, Trung Quốc đối với khu vực CA-TBD ở các trường đại học và viện nghiên cứu chính trị quốc tế.

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nilov Roman Stanislavovich (tải về)

Cùng chuyên mục