• Văn phòng
< >

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

19:00 13/09/2023

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

- Phó Chánh Văn phòng: Ths. Dương Thanh Bình 

- Phó Chánh Văn phòng: Ths. Đỗ Tư Hiền

 

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

- Địa chỉ liên hệ: Phòng D428, nhà D, Học viện Ngoại giao

- Điện thoại: 024.38344540

 

Lãnh đạo phòng

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Ths. Vũ Vân Thu

- Điện thoại: 024.38344540

 

2. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Địa chỉ liên hệ: Phòng D425, nhà D, Học viện Ngoại giao

- Điện thoại: 024.38344540

 

Lãnh đạo phòng

- Quyền Trưởng Phòng: Ths. Ngô Thị Thu Hương

- Điện thoại: 024.38344540

 

3.  PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

- Địa chỉ liên hệ: Phòng D412, nhà D, Học viện Ngoại giao

- Điện thoại: 024.38344540

 

Lãnh đạo phòng

- Trưởng Phòng:  Ths. Đỗ Tư Hiền

- Điện thoại: 024.38344540

 

4. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

- Địa chỉ liên hệ: Phòng D304, nhà D, Học viện Ngoại giao

- Điện thoại: 024.38344540

 

Lãnh đạo phòng

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Ths. Nguyễn Văn Bình

- Điện thoại: 024.38344540