Buổi trao đổi với Đại sứ Úc tại ASEAN Will Nankervis.

22:44 30/09/2023

Sáng ngày 28/09/2023, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Úc tổ chức buổi trao đổi với Đại sứ Úc tại ASEAN Will Nankervis.

Buổi trao đổi có sự tham dự của Cố vấn cao cấp, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược và đại diện một số đơn vị khác thuộc Học viện Ngoại giao và Bộ Ngoại giao. Tiến sĩ Vũ Lê Thái Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược chủ trì cuộc trao đổi. Về phía Úc, tháp tùng Đại sứ Will Nankervis có Cố vấn Cấp cao của Văn phòng Thủ tướng và Nội các Úc và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Úc tại Hà Nội

Xin mời đọc tiếp ở đây

Cùng chuyên mục