Chương trình Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng phương pháp dạy - học hiện đại, chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên vững năng lực chuyên môn, thích ứng tốt với môi trường đa văn hóa, có khả năng hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau: ngoại giao, văn hóa, xã hội, truyền thông, báo chí, kinh tế, thương mại, …