• Viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao
< >
Tọa đàm: “Con đường hiện đại hoá của Trung Quốc và Việt Nam”

Tọa đàm: “Con đường hiện đại hoá của Trung Quốc và Việt Nam”

Sáng ngày 13/10/2023, Học viện Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm “Con đường hiện đại hoá của Trung Quốc và Việt Nam” với sự tham gia của đoàn đại biểu đến từ Học viện Ngoại giao Trung Quốc; các cán bộ, nghiên cứu viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam; đại diện các Viện nghiên cứu và một số đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao