Các hoạt động chính của Mạng lưới

16:30 18/11/2020

Các hoạt động chính của Mạng lưới 

  1. Tham gia giao lưu, kỷ niệm thành lập Khoá, Trường
  2. Tham gia các buổi toạ đàm dành cho sinh viên Học viện Ngoại giao.
  3. Tham gia làm cố vấn các dự án và cuộc thi dành cho sinh viên.
  4. Tham gia làm đối tác nhận thực tập và tuyển dụng sinh viên Học viện Ngoại giao.
  5. Tham gia các chương trình học bổng cho sinh viên và hỗ trợ xây dựng Trường. 

  6. Tham gia mạng lưới chuyên gia trong các lĩnh vực. 

     

Cùng chuyên mục