Đảng ủy – Đoàn thể

03:44 24/02/2018

  1. ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN NGOẠI GIAO (2020-2025)

1.1. Ban chấp hành Đảng bộ Học viện

Đ/c Phạm Lan Dung - Bí thư (Ban Thường vụ)

Đ/c Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư (Ban Thường vụ)

Đ/c Nguyễn Thị Thìn - Đảng ủy viên (Ban Thường vụ)

Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh - Đảng ủy viên

Đ/c Vũ Lê Thái Hoàng - Đảng ủy viên

Đ/c Đặng Cẩm Tú - Đảng ủy viên

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hương - Đảng ủy viên

Đ/c Dương Thanh Bình - Đảng ủy viên

Đ/c Đặng Hoàng Linh - Đảng ủy viên

1.2. Các chi bộ:

Chi bộ Văn phòng

Chi bộ Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao

Chi bộ Viện Biển Đông

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Quản lý Khoa học

Chi bộ Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Ngoại giao 

Chi bộ Đào tạo 

Chi bộ Các khoa chuyên ngành

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 1

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 2

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 3

Chi bộ Cán bộ và sinh viên 4

1.3. Văn phòng Đảng ủy:

Địa chỉ liên hệ: Phòng D305, tầng 3, nhà D

Chuyên viên đảng vụ: Đ/c Hoàng Vũ Hạnh

Điện thoại: 024.38344540 

Email: anhhv@dav.edu.vn

 2. CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Chủ tịch Công đoàn: Ths: Đỗ Tư Hiền 

Phó Chủ tịch Công đoàn: TS. Lê Thị Ngọc Hân; Ths. Đinh Tuấn Anh                

Điện thoại: 024.38344540 

 

3. ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

3.1. Văn phòng Đoàn Thanh niên:

Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, nhà A, Học viện Ngoại giao

Điện thoại: 024.38344540 

3.2. Bí thư Đoàn Thanh niên:

Ths. Trần Hữu Duy Minh

Điện thoại: 024.38344540 

Email: minh.thd@dav.edu.vn