Giới thiệu công đoàn Học viện Ngoại giao

00:00 15/11/2022

Công đoàn Học viện Ngoại giao là công đoàn cấp cơ sở, được hình thành và phát triển gắn bó với quá trình phát triển của Học viện Ngoại giao trong 65 năm qua. Công đoàn tập hợp đội ngũ công đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng các yêu cầu vị trí việc làm và không ngừng thi đua lao động sáng tạo.

Công đoàn Học viện Ngoại giao hiện có 278 công đoàn viên (180 nữ, 98 nam sinh hoạt tại 08 tổ công đoàn:  Viện Nghiên cứu Chiến lược, Viện Biển Đông, Ban Đào tạo, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Đối ngoại, Trung tâm Thông tin tư liệu, Văn phòng, các khoa Chuyên ngành, các khoa Ngoại ngữ. Ban Chấp hành công đoàn Học viện Ngoại giao được Đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ 5 năm, bao gồm 11 đồng chí. 

Dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban giám đốc Học viện, Công đoàn Học viện Ngoại giao đã bám sát chức năng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, có nhiều đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phù hợp bối cảnh Học viện chuyển sang tự chủ, mở rộng quy mô tuyển sinh, không ngừng cải tiến chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao kênh II. Công đoàn Học viện Ngoại giao luôn cố gắng xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vai trò của Công đoàn Học viện Ngoại giao tiếp tục được khẳng định với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo đời sống tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên được đẩy mạnh. Ngoài ra, Công đoàn Học viện luôn khuyến khích công đoàn viên tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động văn nghệ, thể thao, thiện nguyện và nhiều hoạt động ý nghĩa do Công đoàn Bộ và công đoàn cấp trên tổ chức. Hoạt động của Công đoàn Học viện đã góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển của Học viện Ngoại giao nói riêng và Bộ Ngoại giao nói chung.

Dưới đây là Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Học viện Ngoại giao nhiệm kỳ 2023 – 2028:

 1. Bà Đỗ Tư Hiền, Chủ tịch Công đoàn HVNG
 2. Bà Lê Thị Ngọc Hân, Phó chủ tịch Công đoàn HVNG
 3. Ông Đinh Tuấn Anh, Phó chủ tịch Công đoàn HVNG
 4. Ông Phan Vũ Tuấn Anh, ủy viên
 5. Bà Nguyễn Thị Minh Phương, ủy viên 
 6. Bà Hoàng Hải Hoa, ủy viên
 7. Ông Trần Hữu Duy Minh, ủy viên
 8. Bà Phạm Thị Minh Ngọc, ủy viên
 9. Bà Nguyễn Đỗ Ngân Giang, ủy viên
 10. Bà Lê Thị Quỳnh, ủy viên
 11. Bà Phan Thị Hoài Trang, ủy viên
Cùng chuyên mục