Hướng dẫn đăng ký xét tuyển sớm Đại học chính quy năm 2024

00:00 14/05/2024

Học viện Ngoại giao thông báo Hướng dẫn đăng ký xét tuyển sớm đại học chính quy năm 2024

Hệ thống đăng ký xét tuyển sớm của Học viện Ngoại giao xét tuyển vào hệ
đại học chính quy năm 2024 mở đăng ký từ 08h00 ngày 15/05/2024 đến 17h00 ngày 25/05/2024 với 04 phương thức xét tuyển sau:

1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Mã
phương thức xét tuyển 301 (mục 8.1, phần II của Đề án tuyển sinh)
2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Mã
phương thức xét tuyển 301 (mục 8.1, phần II của Đề án tuyển sinh)
3. Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT - Mã phương thức xét
tuyển 200 (mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh)
4. Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả Phỏng vấn - Mã phương thức xét tuyển 412 (mục 8.3, phần II của Đề án tuyển sinh)

Chi tiết xem tại đây