HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

09:00 23/08/2023

Học viện Ngoại giao thông báo về việc xác nhận nhập học và nộp hồ sơ đăng ký nhập học đại học hệ chính quy năm 2023 tới Tân Sinh viên K50

Học viện Ngoại giao thông báo về việc xác nhận nhập học và nộp hồ sơ đăng ký nhập học đại học hệ chính quy năm 2023 tới Tân Sinh viên K50 như sau:

1. Hướng dẫn nhập học đại học hệ chính quy năm 2023

2. Hướng dẫn nộp học phí và bảo hiểm y tế

3. Thông báo và hướng dẫn kiểm tra phân loại trình độ ngoại ngữ

4. Thông báo về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và khám sức khỏe đầu khóa

Trân trọng thông báo./.

Cùng chuyên mục