Thông báo về việc xét chọn Giải thưởng "Tình nguyện Quốc gia" năm 2023

15:00 30/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 20/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức bình xét, giới thiệu các tập thể, cá nhân tham gia xét chọn Giải thưởng.

* Thông tin cụ thể:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng

1.1. Đối tượng

- Tổ chức tình nguyện: Là các cơ quan, tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động phù hợp với pháp luật Việt Nam; các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện được thành lập ít nhất 01 năm, có bộ máy quản lý điều phối ít nhất 03 người và tối thiểu 20 tình nguyện viên, có quy chế, tổ chức hoạt động thống nhất. Nếu là tổ chức tình nguyện nước ngoài phải có văn phòng, chi nhánh hoạt động hợp pháp tại Việt Nam từ 02 năm trở lên.

- Cá nhân: Là công dân Việt Nam tuổi từ 16 trở lên đang sinh sống, học tập, lao động ở trong và ngoài nước, có ít nhất 02 năm liên tục hoạt động tình nguyện với tư cách là tình nguyện viên cho các tổ chức có tư cách pháp nhân hay một tổ chức, chi nhánh được pháp luật Việt Nam cho phép hoạt động tình nguyện tại Việt Nam, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

1.2. Tiêu chí bình chọn

- Đối với tổ chức: 

+ Cơ cấu tổ chức, nhân sự, điều hành: Cơ cấu tổ chức tinh gọn, hợp lý, chức năng nhiệm vụ rõ ràng; có kế hoạch và cách thức điều hành đảm bảo sự phát triển; duy trì và phát triển được thành viên. 

+ Hiệu quả hoạt động: Triển khai được nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả cao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động, chương trình triển khai hướng đến góp phẩn giải quyết các vấn đề của cộng đồng, mang tính bền vững, nhất là tai những địa bàn và đối tượng khó khăn, thiệt thòi.

+ Triển vọng phát triển: Tổ chức có tầm nhìn trong dài hạn, hướng tới giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể, phù hợp với năng lực và thể mạnh của mình; có định hướng hoạt động trong những năm tiếp theo khả thi, mang lại những thay đổi rõ rệt trong cộng đồng. 

+ Sáng kiến, mô hình tình nguyện tiêu biểu: Đánh giá cao việc xây dựng được các mô hình hoạt động tình nguyện mới, hiệu quả, dễ dàng nhân rộng tại nhiều địa phương; sáng tạo và đổi mới trong cách thực hiện, triển khai. Ưu tiên các sáng kiến, mô hình tình nguyện mới mang tính đột phá.

- Đối với cá nhân: 

+ Tinh thần cộng đồng: Cá nhân có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao trong hoạt động vì cộng đồng, luôn sẵn sàng cống hiến, chia sẻ kinh nghiệm, truyển cảm hứng và nhiệt huyết hoạt động tình nguyện tới những người xung quanh. 

+ Hiệu quả hoạt động: Cá nhân có cống hiến tích cực trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đánh giá cao vai trò khởi tạo, quản lý, lānh đạo triển khai các chương trình; có tinh thần chủ động sáng tạo thiết kế các hoạt động hiệu quả, lôi cuốn vận động được sự tham gia góp sức của đông đảo thanh thiếu niên và cộng đồng tham gia nhằm mang lại giá trị lớn nhất cho đối tượng hưởng lợi. 

+ Tầm nhìn, định hướng tương lai: Cá nhân có nhận thức sâu sắc về các vấn đề của cộng đồng; có định hướng hoạt động lâu dài hướng đến việc tạo nên những thay đổi cụ thể đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. 

+ Sáng kiến, mô hình tình nguyện tiêu biểu: Đánh giá cao các cá nhân có các sáng kiến, ý tưởng, mô hình tình nguyện được triển khai thực hiện hiệu quả, dễ dàng nhân rộng; sáng tạo và đổi mới trong cách thực hiện, triển khai. Ưu tiên các sáng kiến, mô hình tình nguyện mới mang tính đột phá.

2. Hồ sơ xét chọn 

Hồ sơ đề nghị tham gia xét chọn Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2023 gửi về Đoàn Khối gồm có: 

- Tờ trình đề nghị xét chọn giải thưởng hoặc công văn giới thiệu của cơ sở đoàn trực thuộc;

- Phiếu thông tin, Báo cáo thành tích của các cá nhân/ tổ chức chuẩn bị theo mẫu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn: https://doanthanhnien.vn/tai-lieu;

- Các bài báo, nhận xét hoặc thư giới thiệu của các tổ chức, cá nhân được thụ hưởng chương trình, hoạt động tình nguyện của các ứng cử, đề cử (nếu có);

- 01 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 (cm) và 03 ảnh hoạt động tình nguyện cỡ 210mm x 297mm (A4) mà cá nhân hoặc đơn vị tổ chức/tham gia hoạt động tình nguyện trong năm 2023 có chú thích kèm theo, khuyến khích các cá nhân/tổ chức gửi video clip (dưới 10 phút) phản ánh các hoạt động trong năm tham gia giải thưởng.

* Ngoài hồ sơ hoặc tiêu đề điện tử gửi về đề nghị tham gia Giải thưởng cần ghi rõ “Tham gia Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2023”.

* Thông tin gửi hồ sơ:

- Hạn gửi hồ sơ xét chọn: Trước thứ Năm, ngày 02/11/2023.

- Địa chỉ: Ban Phong trào Đoàn Khối, phòng B701, số 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Email: banphongtraodoankhoi@gmail.com

Trân trọng.

Cùng chuyên mục