Đoàn viên, thanh niên Học viện Ngoại giao hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính.

16:00 12/08/2023

Nhằm hưởng ứng “Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” ngày 11/8, đoàn viên, thanh niên tại Học viện đã tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ Công an phường Láng Thượng trong công tác hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến dưới hình thức triển khai: Tuyên truyền cho người dân về quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; thông tin danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4; hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử (VNeID).

15 bạn Đoàn viên Học viện Ngoại giao đã phối hợp cùng với Công an phường Láng Thượng tham gia công tác tuyên truyền tới người dân trên toàn địa bàn tham gia làm định danh điện tử. Đoàn viên, thanh niên Học viện đã cùng Công an phường đến từng hộ gia đình, đặc biệt là người già và những người chưa tham gia, để hỗ trợ đăng ký định danh.

Bên cạnh đó, đoàn viên Học viện cũng cùng Công an phường tổ chức những điểm tập trung tại các trường học hỗ trợ người dân xung quanh giải đáp thắc mắc, hỗ trợ trực tiếp đăng ký.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm hưởng ứng các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023; nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống đô thị văn minh đồng thời triển khai hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên.

Cùng chuyên mục