Thông báo Khởi động Dự án " Dav Leadership Programme: Exercising leadership in a VUCA world" và Seminar về tư duy Lãnh đạo thích ứng (Adaptive Leadership)

11:48 26/11/2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “DAV LEADERSHIP PROGRAMME: EXERCISING LEADERSHIP IN A VUCA WORLD” VÀ SEMINAR VỀ TƯ DUY LÃNH ĐẠO THÍCH ỨNG (ADAPTIVE LEADERSHIP)

Ban Đào tạo thông báo khởi động dự án “DAV Leadership Programme: Exercising leadership in a VUCA world” và Seminar về tư duy Lãnh đạo thích ứng (Adaptive Leadership), nằm trong chương trình bổ trợ kiến thức dành cho sinh viên.

Tới tham dự Seminar, các bạn sẽ lĩnh hội được những kiến thức có tính gợi mở về tư duy Adaptive leadership - một trường phái về lãnh đạo học tại trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard gây dựng. Môn học này đã được liên tục phát triển gần 40 năm qua, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của các thế hệ học viên theo học tại trường Harvard Kennedy. Từ nền tảng của môn học này, nhiều học viên và các trường đại học, think tanks, các công ty tư vấn trên thế giới đã gây dựng lên các khóa học về leadership khác.

Đồng thời, đây cũng sẽ là buổi Khởi động cho Khóa học “DAV Leadership Programme: Exercising leadership in a VUCA world”. Khóa học hướng tới sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi, đặc biệt là triết lý giáo dục “chú trọng khả năng thích ứng với thay đổi và có tầm nhìn toàn cầu” của Học viện Ngoại giao.

Khóa học do Ban Đào tạo và thầy Trần Chí Trung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, từng có 03 năm học tập và nghiên cứu tại trường Harvard Kennedy xây dựng, tổ chức.

* Thông tin chi tiết:

- Thời gian: 15h30 - 17h00, thứ Năm, ngày 23/11/2023.

- Địa điểm: Hội trường A, Học viện Ngoại giao.

- Đối tượng tham dự: Sinh viên tất cả các khóa, ngành.

- Số lượng: 400 sinh viên.

- Số điểm Sinh hoạt Cộng đồng: 03 điểm.

Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình. Các bạn vui lòng xác nhận sự có mặt của mình ngay dưới bài đăng này.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên được lựa chọn làm nhóm trưởng vui lòng chủ động liên hệ với Kênh Thông tin để nhận nhiệm vụ.

Trân trọng.

Cùng chuyên mục