Thông báo Tuyển sinh bổ sung Khoá 14

17:40 29/12/2021

Chương trình liên kết đào tạo cử nhân giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  29  tháng  12  năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG KHÓA 14

Chương trình liên kết đào tạo cử nhân
giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington, New Zealand

  1. Phương thức và điều kiện tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: xét hồ sơ tuyển thẳng

- Điều kiện tuyển sinh:

+ Trình độ ngoại ngữ: IELTS (Academic – Dạng học thuật) tối thiểu là 5.5 hoặc TOEFL iBT tương đương.

+ Trình độ văn hóa: Học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài; Sinh viên đang theo học các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài.

2. Thời gian và chương trình đào tạo: Thời gian đào tạo 03 năm. Chương trình đào tạo do Đại học Victoria Wellington chịu trách nhiệm cung cấp gồm 18 môn học (tổng số 360 tín chỉ) đối với mỗi chuyên ngành, chia thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (1,5 năm): Sinh viên học 09 môn học (180 tín chỉ) tại Học viện Ngoại giao. Sinh viên đủ điều kiện chuyển tiếp học giai đoạn 2 tại Đại học Victoria Wellington.

- Giai đoạn 2 (1,5 năm): Sinh viên tiếp tục học 09 môn học (180 tín chỉ) tại Đại học Victoria Wellington.

3. Ngành đào tạo: Quan hệ Quốc tế, Khoa học Chính trị, Truyền thông

Sinh viên có thể lựa chọn học chuyên ngành hoặc song ngành (Quan hệ quốc tế và Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế và Truyền thông, Khoa học chính trị và Truyền thông) sau khi chuyển tiếp sang Đại học Victoria Wellington và đăng ký môn học theo mã ngành mà mình lựa chọn.

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

5. Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên của Học viện Ngoại giao vững vàng về chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với các cố vấn học tập của Đại học Victoria Wellington.

6. Địa điểm đào tạo: Học viện Ngoại giao và Đại học Victoria Wellington.

7. Văn bằng: Do Đại học Victoria Wellington cấp, hoàn toàn giống như các sinh viên học toàn thời gian tại Đại học Victoria Wellington và được công nhận toàn cầu.

8. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn 1.5 năm tại Việt Nam: khoảng 160.000.000 VNĐ.

- Giai đoạn chuyển tiếp 1.5 năm tại Đại học Victoria Wellington (New Zealand): khoảng 680.000.000 VNĐ (mức học phí chính xác sẽ do Đại học Victoria Wellington thông báo vào thời điểm nhập học).

9. Điều kiện chuyển tiếp:

- IELTS Academic từ 6.0 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.5) hoặc TOEFL iBT tương đương.

- Hoàn thành các môn học theo chương trình học tại Học viện Ngoại giao.

- Xét duyệt visa sinh viên do Sở di trú New Zealand quyết định. Học viện Ngoại giao hỗ trợ các thủ tục và tư vấn cần thiết.

10. Thủ tục tuyển sinh:

- Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình liên kết đào tạo.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 17/01/2022.

- Địa điểm: Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Công bố kết quả: 24/01/2022.

- Lịch học (dự kiến): 14/02/2022.

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: (024) 3834 4540

- Hotlines: 033 986 6406 - 090 450 9769

- Email: lienketdaotaohvng@dav.edu.vn

- Website: https://www.dav.edu.vn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                           (đã ký)

                                                                            Phạm Lan Dung

Cùng chuyên mục