Thông báo Tuyển sinh Khóa 1

17:30 29/03/2022

Chương trình liên liên kết đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Flinders, Úc

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                       Hà Nội, ngày  29  tháng  3   năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 1

Chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ
giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Flinders, Úc

 1. Phương thức và điều kiện tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: xét hồ sơ tuyển thẳng

- Điều kiện tuyển sinh:

+ Trình độ ngoại ngữ: IELTS (Academic – Dạng học thuật) tối thiểu là 5.5 hoặc TOEFL iBT tương đương.

+ Trình độ văn hóa: Học sinh tốt nghiệp THPT trong nước hoặc nước ngoài; Sinh viên đang theo học các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài.

2. Thời gian và chương trình đào tạo: Thời gian đào tạo 03 năm chia 02 giai đoạn.

- Giai đoạn 1 tại Học viện Ngoại giao (2 năm): Sinh viên học khung chương trình gồm 16 học phần tương ứng với 72 tín chỉ. Khung Chương trình được Khoa tiếng Anh, Học viện Ngoại giao thiết kế theo chuẩn của ĐH Flinders.

Sau khi hoàn thành giai đoạn học tại Học viện Ngoại giao, sinh viên đạt tiêu chuẩn sẽ được chuyển tiếp sang ĐH Flinders.

- Giai đoạn 2 tại Đại học Flinders, Úc (1 năm): Sinh viên hoàn thành 36 tín chỉ còn lại.

Ghi chú: Sinh viên có thể chuyển tiếp sau 1 năm học tại Học viện Ngoại giao.

3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

4. Đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên của Học viện Ngoại giao vững vàng về chuyên môn và giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với các cố vấn học tập của Đại học Flinders, Úc.

5. Địa điểm đào tạo: Học viện Ngoại giao và Đại học Flinders, Úc.

6. Văn bằng: Do Đại học Flinders cấp bằng, hoàn toàn giống như các sinh viên học toàn thời gian ở Đại học Flinders, có giá trị quốc tế và được xếp hạng trong nhóm 2% các đại học tốt nhất thế giới.

7. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn tại Việt Nam: 192.000.000 VNĐ.

- Giai đoạn chuyển tiếp tại Đại học Flinders: khoảng 540.000.000 VNĐ (mức học phí chính xác sẽ do Đại học Flinders thông báo vào thời điểm nhập học).

Ghi chú: Mức học phí tại Đại học Flinders sẽ thay đổi nếu sinh viên chuyển tiếp sau 01 năm học tại Học viện Ngoại giao

8. Điều kiện chuyển tiếp:

- Sinh viên cần hoàn tất chương trình đại học 2 năm tại Học viện Ngoại giao.

- Điểm IELTS từ 6.0 trở lên (trong đó kỹ năng nói và viết từ 6.0 trở lên) hoặc TOEFL iBT tương đương.

Học viện Ngoại giao sẽ hỗ trợ các thủ tục xin visa và tư vấn cần thiết.

9. Thủ tục tuyển sinh:

- Hồ sơ: Tư vấn tại Văn phòng Chương trình liên kết đào tạo.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 20/9/2022.

- Địa điểm: Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Công bố kết quả: 03/10/2022.

- Khai giảng (dự kiến): 14/10/2022.

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Hotlines: 091 260 3333 – 0339866406

- Email: lienketdaotaohvng@dav.edu.vn

- Website: https://www.dav.edu.vn

 

                                                               

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 (đã ký) 

TS. Phạm Lan Dung

 

Cùng chuyên mục