Thông báo tuyển sinh Khóa 2 Chương trình Cử nhân ngành Truyền thông liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Macquarie, Úc

17:04 19/04/2024

BỘ NGOẠI GIAO

HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                             Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 2

Chương trình Cử nhân ngành Truyền thông

liên kết giữa Học viện Ngoại giao và Đại học Macquarie, Úc

  1. Phương thức và điều kiện tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Phương thức xét tuyển sớm dựa trên kết quả phỏng vấn

- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh cần đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tốt nghiệp chương trình THPT ở Việt Nam; hoặc tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

+ Có chứng chỉ quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển (Đạt IELTS Academic từ 5.5 trở lên (không có kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc TOEFL iBT 46 trở lên) hoặc các chứng chỉ tương đương khác.

2. Thời gian và chương trình đào tạo: Thời gian đào tạo 03 năm chia 02 giai đoạn.

- Giai đoạn 1 tại Học viện Ngoại giao (1,5 năm): Sinh viên học khung chương trình gồm 13 học phần tương ứng với 120 tín chỉ.

- Giai đoạn 2 tại Đại học Macquarie, Úc (2 năm): Sinh viên hoàn thành 12 học phần còn lại tương ứng với 120 tín chỉ.

Lưu ý: Sinh viên có thể lựa chọn theo học lộ trình 1 năm học tại Học viện Ngoại giao; 2 năm học tại Úc

3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

4. Đội ngũ giảng viên:

Giai đoạn 1: Giảng viên của Học viện Ngoại giao.

Giai đoạn 2: Giảng viên của Đại học Macquarie.

5. Địa điểm đào tạo: Học viện Ngoại giao và Đại học Macquarie, Úc.

6. Văn bằng: Do Đại học Macquarie cấp bằng, hoàn toàn giống như các sinh viên học toàn thời gian ở Đại học Macquarie.

7. Học phí (ước tính):

- Giai đoạn tại Việt Nam: 227.500.000 VNĐ.

- Giai đoạn chuyển tiếp tại Đại học Macquarie: khoảng 859.200.000 VNĐ/1,5 năm (mức học phí chính xác sẽ do Đại học Macquarie thông báo vào thời điểm nhập học).

8. Điều kiện chuyển tiếp:

- Sinh viên phải trải qua toàn bộ 13 môn học tại HVNG và đạt GPA 2.5 trở lên.

- Điểm IELTS từ 6.5 trở lên (các điểm thành phần 6.0 trở lên) hoặc TOEFL iBT tương đương.

Học viện Ngoại giao sẽ hỗ trợ các thủ tục xin visa và tư vấn cần thiết.

9. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

- Hồ sơ: Liên hệ văn phòng Chương trình liên kết đào tạo.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/5/2024 đến ngày 30/08/2024

- Thời gian xét hồ sơ: Từ ngày 31/08/2024 đến ngày 04/09/2024

- Thời gian tổ chức phỏng vấn: Từ ngày 05/09/2024 đến ngày 10/09/2024

- Thời gian công bố kết quả: dự kiến trước ngày 16/9/2024

- Địa điểm: Học viện Ngoại giao, 69 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

10. Thời gian nhập học (dự kiến): 

+ Đợt 1: Tháng 09/2024

+ Đợt bổ sung (nếu có): Tháng 02/2025 và tháng 05/2025

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

- Hotlines: 0339866406 - 0904509769

- Email: lienketdaotaohvng@dav.edu.vn

- Website: https://www.dav.edu.vn

 

                                

                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
                                  (đã ký) 

                                              TS. Phạm Lan Dung

 

Cùng chuyên mục