Thông báo về ngưỡng Đạt xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy Học viện Ngoại giao năm 2022

15:00 20/07/2022

Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng ĐẠT đối với hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh

THÔNG BÁO

Về ngưỡng Đạt xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy Học viện Ngoại giao năm 2022

(với điều kiện tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao)

1. Ngưỡng ĐẠT xét tuyển sớm theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh

- Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện Ngoại giao;

- Căn cứ hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào hệ đại học chính quy Học viện Ngoại giao năm 2022,

Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng ĐẠT đối với hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh (ngưỡng Đạt bao gồm: điểm tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và điểm ưu tiên dành cho các đối tượng theo quy định của Học viện) như sau:

2. Một số lưu ý

a. Thí sinh đăng ký Xét tuyển sớm theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh được thông báo kết quả Đạt theo nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

b. Thí sinh đã nhận được Thông báo kết quả Đạt trong đợt Xét tuyển sớm nhưng ĐÃ TỪ CHỐI hoặc KHÔNG THỰC HIỆN/ thực hiện KHÔNG ĐẦY ĐỦ các yêu cầu trong thời hạn quy định theo các Thông báo của Hội đồng tuyển sinh thì được hiểu là thí sinh không có nguyện vọng học tập tại Học viện, thí sinh bị hủy kết quả xét tuyển sớm.

3. Thông tin liên hệ

-  Địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học, Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Hotline: 0943.482.840 hoặc 0936.018.433

- Email: tuyensinhhvng@dav.edu.vn

- Website: https://www.dav.edu.vn

- Fanpage: Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao

Trân trọng thông báo./.

Cùng chuyên mục