Đăng ký tham dự hoạt động ghi hình Video quảng bá hình ảnh Học viện Ngoại giao

00:00 03/04/2024

       Nhằm hỗ trợ hoạt động truyền thông quảng bá hình ảnh của Học viện, Ban Đào tạo tổ chức hoạt động ghi hình video vào sáng thứ Năm, ngày 04/04/2024. Để hoạt động diễn ra thành công, Ban Đào tạo huy động sinh viên Học viện đăng ký tham dự. (tại đây)

* Thông tin cụ thể:

- Thời gian: 08h30 - 12h00 thứ Năm, ngày 04/04/2024.

- Địa điểm: Học viện Ngoại giao.

- Số lượng: 150 sinh viên.

- Số điểm Sinh hoạt Cộng đồng: 02 điểm.

* Hạn đăng ký: 20h00 thứ Tư, ngày 03/04/2024.

* LƯU Ý: Sinh viên sẽ bị đình chỉ hoạt động cộng đồng nếu điền biểu mẫu từ 02 lần trở lên và không tuân thủ đúng theo điều động của đơn vị tổ chức.

      Sinh viên quan tâm có thể đăng ký tham dự theo biểu mẫu dưới đây.

      Trân trọng.

Cùng chuyên mục