• Khoa kinh tế quốc tế
< >

Tin tức nổi bật

Khoa Kinh tế Quốc tế

Khoa Kinh tế Quốc tế

Khoa Kinh tế Quốc tế là một trong năm khoa đào tạo chính của Học viện Ngoại giao với bề dày phát triển lâu dài. Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, Khoa luôn được đánh giá là có chất lượng đào tạo uy tín trong nước về lĩnh vực Kinh tế Quốc tế.