• Khoa luật quốc tế
< >

Tin tức nổi bật

Sinh viên Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao đẩy mạnh nghiên cứu và xuất bản công trình nghiên cứu khoa học

Sinh viên Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao đẩy mạnh nghiên cứu và xuất bản công trình nghiên cứu khoa học

Ngày 20/9/2023, trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản cuốn sách nghiên cứu khoa học chuyên ngành: “Một số vấn đề nhân quyền hiện đại” (ISBN: 987-604-364-606-1) do PGS. TS. Vũ Công Giao và TS. Lã Khánh Tùng đồng chủ biên. Sinh viên Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao đóng góp 02 bài viết.